Östertälje församlingsråd

Mandatperioden 2019-2021

Församlingsrådet i Östertälje består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Rose-Marie Jacobsson (s), ordförande
Märta Eriksson (s)
Elisabet Sjöqvist (s)
Petter Johansson (posk)
Nora Olander (posk)
Rebecca Nilsson (posk)
Annica Sundkvist (BorgA), vice ordförande
Karin Blom, församlingsherde

Ersättare

Lars Gustafsson (s)
Örjan Bjerleus (s)
Anders Ekholm (posk)
Ingrid Ahlman (posk)
Britt Lundberg (BorgA) 

Sammanträdesdatum 2020

12 februari

25 mars

6 maj

3 juni

9 september

7 oktober

4 november

2 december