Östertälje församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Östertälje består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Rose-Marie Jacobsson (s), ordförande
Elisabet Sjöqvist (s)
Märta Eriksson (s)
Camilla Wiman (ViSK)
Britt Lundberg (posk)
Rebecca Chabo (posk)
Ingrid Ahlman (posk)
Karin Blom, församlingsherde

Ersättare

Christina Löfgren (s)
Viveka Ek (s)
Lars-Olof Collin (c)
Anders Ekholm (posk)
Lars Gustafsson (posk)