Tack till pastoratets medlemmar!

Du som är medlem i Svenska kyrkan bidrar till många saker.

Tack vare dig kan vi ha verksamhet i våra 10 kyrkor!
Vi kan låta orgeln, kyrkomusikerna och den stora musikskatten nå ut till alla som är öppna för att lyssna! Tack för präster och diakoner, grönska och blommor och tack för att du hjälper oss att förvalta svensk historia! Tack för snurrfåtöljerna i ungdomsrummet, kyrkogårdarna och att vi får verka i nästan tusen år gamla kyrkor! Tack för alla lokaler, arbetstillfällen och mötesplatser du skapar, och gemenskapen i allt från i körer till barnverksamhet och allt mellan himmel och jord.
Tack för att vi kan finnas där för våra församlingsbor när livet förändras och tack för allt kaffe vi får bjuda på. Tack för att vi får möjlighet att hjälpa människor genom diakonin. Utan våra medlemmar skulle inget av det här vara möjligt!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem