Foto: Magnus Zeisig

Gravkapellet

Gravkapellet uppfördes 1905-1906. Arkitekt var stadsingenjören John Aspegén. Invigningen skedde 9 december 1906.

Fondmålningen är målad av Torsten Nordberg 1937.

Katafalken i Gravkapellet
Foto: Lars Johnson

Under 2014-2015 har en renovering genomförts i Gravkapellet. Färgsättningen är ljusare. Katafalken, där kistorna placeras, har flyttats närmare mitten i salen, vilket gör det lättare för rullstolsburna att ta sig runt.

Kapellet är nu även en handikappanpassad toalett och en ny ljus- och ljudanläggning. Dessutom har bergvärme installerats.

Återinvigningen skedde 30 maj 2015.

Fakta Gravkapellet

Vägbeskrivning: Det kan vara svårt att hitta till Gravkapellet då det inte finns någon exakt adress, mer än Stockholmsvägen. Hänvisar till denna länk som visar en kartbild över platsen. (OBS! Adressen stämmer inte, men punkten anger Gravkapellet.)

  • 65 sittplatser.
  • Bårtäcke
  • CD-spelare
  • Handikappanpassad
  • Handikapparkering
  • Hörselslinga