Församlingsfakta

Fakta om Enhörna församling

Kyrkotillhöriga

Av Enhörna församlings 3 223 invånare är 2009 personer tillhöriga Svenska kyrkan (Svenska kyrkans statistikdatabas 2021).

 

Total folkmängd / Medlemmar i Svenska kyrkan per 1 januari:


2021:
3223 / 2009

2020: 3198 / 2065

2019: 3164 / 2115

2018: 3 109 / 2 156

2017: 3 142 / 2 249

2016: 3 077 / 3 142

2015: 3 060 / 2 324

2014: 3 051 / 2 352

 

Anställda

Församlingen har 6 anställda medarbetare.

2 präster (varav en församlingsherde), 1 diakon, 1 musiker, 1 församlingspedagog och 1 kyrkvaktmästare.

Församlingsherde är Hampus Frid, hampus.frid@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 913 23.

Fakta om Södertälje församling

Kyrkotillhöriga

Av Södertälje församlings 52 853 invånare är 12 150 personer tillhöriga Svenska kyrkan (Svenska kyrkans statistikdatabas 2021).

 
Total folkmängd / Medlemmar i Svenska kyrkan per 1 januari:


2021:
52 853 / 12 150

2020: 52 351 / 12 654

2019: 52 134 / 13 300

2018: 51 537 / 13 776

2017: 51 474 / 14 468

2016: 50 936 / 15 128

2015: 50 905 / 15 862

2014: 50 599 / 16 519

 
Anställda

Församlingen har 37 anställda medarbetare.

7 präster (varav en församlingsherde), 5 diakoner, 1 diakoniassistent, 4 musiker, 1 församlingspedagog, 3 fritids/ungdomsledare, 5 kyrkvaktmästare, 5 assistenter i församlingsarbete, 1 husmor, 4 församlingshemsvärdar samt 1 integrationssamordnare.

T.f. församlingsherde är Hampus Frid, hampus.frid@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 913 23.

Fakta om Östertälje församling

Kyrkotillhöriga

Av Östertälje församlings 28 619 invånare är 8 613 personer tillhöriga Svenska kyrkan (Svenska kyrkans statistikdatabas 2019).

 
Total folkmängd / Medlemmar i Svenska kyrkan per 1 januari:


2021:
28 619 / 8 613

2020: 28 263 / 8 988

2019: 27 600 / 9 442

2018: 26 899 / 9 781

2017: 25 747 / 10 054

2016: 25 171 / 10 467

2015: 24 241 / 10 901

2014: 23 747 / 11 326

 

Anställda

Församlingen har 18 anställda medarbetare.

6 präster (varav en församlingsherde), 2 diakoner, 1 diakoniassistent, 3 musiker, 2 församlingassistenter, 3 kyrkvaktmästare och 1 husmor.

Församlingsherde är Karin Blom, karin.blom@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 914 19.