GDPR - Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter fr o m 25 maj 2018

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Hur hanterar vi personuppgifter i Svenska kyrkan i Södertälje?

Södertälje pastorat värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Det är viktigt att kunna ge information och vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser till att behandlingen av personuppgifter följer dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få ta del av utskick och delta i vissa aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register.

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta pastoratsexpeditionen på telefon 08-550 913 50, via e-post: sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se eller med post: Södertälje pastorat, Box 121, 151 22 Södertälje.

Pastoratets dataskyddsombud är johan.lindau@svenskakyrkan.se

Södertälje pastorat (org.nr 252003-0707) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av pastoratet.

Läs mer om GDPR i Svenska kyrkan här »