Foto: Kristin Lidell/Ikon

Sorgegrupp för barn och ungdom

När en familjemedlem eller en annan viktig person dör blir ingenting riktigt detsamma mer. Sorg är mycket mer än tårar. Man kan vara ledsaen, men man kan också känna ilska, skuld och ångest, och många känslor på en gång. Då kan det vara en hjälp att träffa jämnåriga som befinner sig i en liknande situation, som kan känna igen sig i hur det kan vara. Tillsammans pratar vi om vad som har hänt, vad som har förändrats och vad som kan hjälpa oss i sorgen.

Anmälan och information

Grupperna är kostnadsfria. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och alla är välkomna oberoende av livsåskådning.

Det kommer att vara 4-8 deltagare per grupp som träffas 12 gånger. Vi kommer att träffas på torsdagseftermiddagar kl. 15-17 i sankta ragnhildsgården på Mälaregatan 4 i Södertälje. Vi startar när restrikttionerna tillåter.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande. Efter intresseanmälan blir du inbjuden till ett lära-känna-samtal. När det finns tillräckligt många intresserade startar vi upp en grupp.

Vill du veta mer? Hör av dig till Hanna Eliasson tfn: 08-550 913 03.