Foto: Kristin Lidell/Ikon

Sorgegrupp för barn och ungdom

Träffa jämnåriga i en liknande situation.

När en familjemedlem eller en annan viktig person dör blir ingenting riktigt detsamma mer. Sorg är mycket mer än tårar. Man kan vara ledsen, men man kan också känna ilska, skuld och ångest, och många känslor på en gång. Då kan det vara en hjälp att träffa jämnåriga som befinner sig i en liknande situation, som kan känna igen sig i hur det kan vara. Tillsammans pratar vi om vad som har hänt, vad som har förändrats och vad som kan hjälpa oss i sorgen.

Anmälan och information

Grupperna är kostnadsfria. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och alla är välkomna oberoende av livsåskådning.

Det kommer att vara 4-8 deltagare per grupp som träffas sex gånger. Vi kommer att träffas på torsdagseftermiddagar i S:ta Ragnhildsgården på Mälaregatan 4 i Södertälje.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande. Du är välkommen med anmälan oavsett om dödsfallet skett en längre tid tillbaka eller nyligen. Efter intresseanmälan blir du inbjuden till ett lära-känna-samtal. När det finns tillräckligt många intresserade startar vi upp en grupp.

Vi delar upp intressenter i passande åldersgrupper på 4-8 deltagare. Därför kan det ta lite tid innan det är dags just för dig.

Vill du veta mer? Hör av dig till pastoratsexpeditionen på tfn: 08-550 913 50 eller e-post: sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se