En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Projektkören i Hagaberg

Två körprojekt under hösten 2022. Kom och sjung med oss!

 

Välkommen att delta i höstens två körprojekt!

Vi repeterar i Hagabergs kapell.

 

KÖRSÅNG PÅ MINNESGUDSTJÄNST

Lördag 15/10     Repetition 9:00-11:00

Onsdag 19/10    Repetition 18:00-19:30 

Torsdag 27/10   Repetition 18:00-19:30

Lördag 5/11       Medverkan på Minnesgudstjänst 15:00 i Alla Helgons kyrka. Samling 13:00.


Anmäl dig till Dan Lindh senast 2/10!                 

 

ADVENTS– OCH JULSÅNGER

Torsdag 10/11   Repetition 18:00-19:30

Torsdag 17/11   Repetition 18:00-19:30

Lördag 26/11   Repetition  9:00-12:00

Söndag 4/12   Medverkan på Musikgudstjänst 18:00 i Hagabergs kapell. Samling 15:00.

Söndag 11/12   Medverkan vid Gudstjänst med små och stora 11:00 i Hagabergs kapell. Samling 9:45.

Lördag 17/12   Medverkan vid ”Levande julkalender 2022”, Gamla rådhuset, 15:00 


Anmäl dig till Dan Lindh senast 20/10!     

 

KÖRLEDARE

Dan Lindh, musikpedagog, e-post: dan.lindh@svenskakyrkan.se, tfn: 076-109 32 21