Södertälje församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Södertälje består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 6 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Ingela Evegård, ordförande (S)
Ann-Louise Östling-Lind (S)
Robert Ask (S)
Nina Wahlin (C)
Margaretha Bengtsson (POSK)
Björn-Erik Johansson (POSK)
Olivia Beckman (POSK)
Hampus Frid, tf församlingsherde

Ersättare

Jaakko Nattila (S)
Bo Johansson (ViSK)
Vakant (BA)
Rickard Nilsson (POSK)
Ingegerd Nydevik (POSK)
Farouk Abdulahad (-)