Södertälje församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Södertälje består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Ingegerd Blomqvist (s), ordförande
Ann-Louise Östling-Lind (s)
Robert Ask (s)
Nina Wahlin (c)
Margaretha Bengtsson (posk)
Björn-Erik Johansson (posk)
Olivia Beckman (posk)
Hanna Lönneborg, församlingsherde

Ersättare

Elisabeth Komheden (s)
Bo Johansson (ViSK)
Curt Jacobsson (BorgA)
Rickard Nilsson (posk)
Ingegerd Nydevik (posk)

Sammanträdesdatum 2022

Kl. 18:00 följande måndagar

31 januari

28 februari

28 mars

25 april

30 maj

20 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

28 november