Södertälje församlingsråd

Mandatperioden 2019-2021

Församlingsrådet i Södertälje består av 14 ledamöter; 7 ordinarie och 7 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Ingegerd Blomqvist (s), ordförande
Göran Ording (s)
Ann-Louise Östling-Lind (s)
Nina Wahlin (-)
Gustaf Bengtsson (posk), vice ordförande
Karin Thomasfolk (posk)
Robin Nilsson (posk)
Ylva Evensen, församlingsherde

Ersättare

Ingela Evegård (s)
Anita Bäckström (ViSK)
Hans Miller (BorgA)
Johanna Stenroos (posk)
Björn-Erik Johansson (posk)
Bernarda Cocke-Spalloni (-)
Farouk Abdulahad (-)

Sammanträdesdatum 2020

27 januari

24 februari

30 mars

27 april

25 maj

31 augusti

28 september

26 oktober

30 november