Foto: Pixabay

Medlemskap

Du behövs och du är värdefull för Svenska kyrkan!

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan.  Det går också att anmäla att man önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Skriv ut inträdesblanketten och skicka till församlingen där du bor eller formulera dig fritt i ett vanligt brev.

Du kan inte skicka din anmälan via e-post eller SMS då det är din skriftliga originalnamnteckning som bekräftar din anmälan.

Församlingen tar sedan kontakt med dig. Du kan också själv besöka expeditionen för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Som medlem

  • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
  • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
  • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
  • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Utträde

Du funderar kanske på att lämna Svenska kyrkan. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt när medlemmar begär utträde. Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet.

Om du bestämmer dig för att gå ur Svenska kyrkan anmäler du utträde i din lokala församling, det vill säga där du bor. Du kan ringa, besöka eller skriva till din församling och begära en blankett för utträde. Du kan även skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserad till församlingen. Det är kostnadsfritt att begära utträde.

Ange gärna varför du väljer att lämna Svenska kyrkan. Det är viktigt för oss att få veta om det är något du inte tycker fungerar så bra. Boka gärna tid med kyrkoherden eller annan präst om du vill prata med någon.

När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse från din församling.

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senaste 31 oktober.

Tänk på detta innan du lämnar oss

Kyrklig vigsel
Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning
Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Begravningsavgiften
Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.