Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan vid Södertälje sjukhus finns till för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan vid Södertälje sjukhus finns till för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan vill förmedla tröst och hopp, lindra ensamhet och oro. Men vi vill också vara en öppen och lyssnande samtalspartner för människor som upplever tvivel, besvikelse och bitterhet.

Sjukhuskyrkan samarbetar med andra kyrkor och samfund. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är präst och diakon i Svenska kyrkan. Vi har tystnadsplikt och för inga anteckningar eller journaler.

Varje torsdag kl 15:00 hålls gudstjänst i andaktsrummet (hus 09, plan 2). Sista torsdagen varje månad kl 15:00 firas nattvard enligt Svenska kyrkans ordning.

Andaktsrummet är öppet varje dag kl 06:00-22:00 med möjlighet till egen stund för stillhet.

Sjukhuskyrkan

Andaktsrummet (hus 09, plan 2).
Öppet varje dag kl 06:00-22:00 med möjlighet till egen stund för stillhet. Gudstjänst varje torsdag kl 15:00.

 

Expeditionen (hus 09, plan 2 - granne med andaktsrummet).

 

Kontaktpersoner
bo.ryden@svenskakyrkan.se, sjukhuspräst, tfn 08-550 913 93.

minna.johansson@svenskakyrkan.se, diakon, tfn 08-550 914 67.