Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktige i Södertälje pastorat består 58 ledamöter (35 ordinarie och 23 ersättare).

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Ordinarie

Rose-Marie Jacobsson
Lars Johnsson
Elof Hansjons
Ann-Louise Östling-Lind
Sven-Olof Järn
Elisabet Sjöqvist
Johan Schönbeck
Ingegerd Blomqvist
Stig Linde
Märta Eriksson
Stefan Axelsson
Victoria Hjulström

Ersättare

1. Christer Kronblad
2. Christina Löfgren
3. Robert Ask
4. Elisabeth Komheden
5. Fredrik Hjulström
6. Viveka Ek

Borgerligt alternativ

Ordinarie

Curth Jacobsson
Anita Jacobsson

Ersättare

1. Kerstin Linder

Centerpartiet

Ordinarie

Karin Westin Granat
Nina Wahlin

Ersättare

1. Leif Åhlin
2. Bengt Tandberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie

Anders Claesson
Gustaf Bengtsson
Rebecca Nilsson
Stefan Bohm
Elisabeth Schellhase
Ingrid Ahlman
Lars Göransson
Britt Lundberg
Johnny Stigesjö
Karin Thomasfolk

Ersättare

1. Björn-Erik Johansson
2. Maria Taquelim
3. Martin Ahlman
4. Ingegerd Nydevik
5. Henric Larsson
6. Vakant

Realistpartiet i Södertälje pastorat

Ordinarie

Joakim Granberg

Ersättare

1. Lars-Göran Jonsson
2. Marcus Haavisto

Sverigedemokraterna

Ordinarie

Monica Thorsell
Ninos Chamun
Leyla Sharro

Ersättare

1. Milad Mousa
2. Dick Andén

Vänstern i Svenska kyrkan

Ordinarie

Camilla Viman
Bo Johansson
Pia Bergqvist

Ersättare

1. Marcela Leal
2. Ale Friberg

Samling för kyrkan i Enhörna församling

Ordinarie

Maria Holmgren
Anne-Marie Larsson

Ersättare

1. Britt-Mari Gylefors
2. Lennart Jacobs

Sammanträdesdatum 2022

Kl. 19:00 följande tisdagar, S:ta Ragnhildsgården

24 maj

8 november