Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2019-2021

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktige i Södetälje pastorat består 56 ledamöter (37 ordinarie och 19 ersättare).

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

Rose-Marie Jacobsson
Lars Johnsson
Elof Hansjons
Ann-Louise Östling-Lind, 2:e vice ordförande
Sven-Olof Järn
Ingegerd Blomqvist
Göran Ording
Elisabet Sjöqvist
Anna-Lisa Lundmark
Gösta Ahlin
Karin Östlund
Vakant

Ersättare

1. Märta Eriksson
2. Stig Linde
3. Ingvar Hult
4. Stefan Axelsson
5. Barbro Wanhatalo
6. David Strömberg

Borgerligt alternativ

Ledamöter

Curth Jacobsson
Annica Sundkvist, 1:e vice ordförande
Hans Miller

Ersättare

1. Anita Hultquist
2. Robert Speich

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter

Gustaf Bengtsson
Ulf Sundblad, 3:e vice ordförande
Karin Thomasfolk
Anders Claesson
Elisabet Edsbäck
Lars Göransson
Nils-Gunnar Lindh
Marianne Ytterberg
Petter Johansson
Nora Olander
Stefan Bohm
Vakant

Ersättare

1. Robin Nilsson
2. Anton Corbell
3. Björn-Erik Johansson
4. Rebecca Nilsson
5. Martin Ahlman
6. Göran Lundberg

Realistpartiet i Södertälje pastorat

Ledamöter

Joakim Granberg

Ersättare

1. Marcus Haavisto
2. Lars-Göran Jonsson

Sverigedemokraterna

Ledamot

Stig Johansson

Vänstern i Svenska kyrkan

Ledamot

Jan Wattsgård
Anita Bäckström

Ersättare

1. Bo Johansson
2. Inger Bergstedt Waks

Samling för kyrkan i Enhörna församling

Ledamot

Christer Björk
Anne-Marie Larsson, ordförande
Lennart Jacobs
Christine Gylefors
Olov Karlsson

Ersättare

1. Jessica Allmo
2. Britt-Mari Gylefors

Sammanträdesdatum 2019

21 maj

5 november