Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktige i Södertälje pastorat består av 35 ordinarie ledamöter och 23 ersättare.

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Ordinarie

Rose-Marie Jacobsson
Lars Johnsson
Elof Hansjons
Ann-Louise Östling-Lind
Sven-Olof Järn
Elisabet Sjöqvist
Johan Schönbeck
Ingegerd Blomqvist
Märta Eriksson
Viktoria Hjulström
Christer Kronblad
Christina Löfgren

Ersättare

Robert Ask
Fredrik Hjulström
Viveka Ek
Ingela Evegård

Borgerligt alternativ

Ordinarie

Anita Jacobsson
Kerstin Linder

Ersättare

Centerpartiet

Ordinarie

Karin Westin Granat
Nina Wahlin

Ersättare

Leif Åhlin
Bengt Tandberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie

Anders Claesson
Gustaf Bengtsson
Rebecca Chabo
Elisabeth Schellhase
Ingrid Ahlman
Lars Göransson
Britt Lundberg
Karin Thomasfolk
Björn-Erik Johansson
Maria Taquelim

Ersättare

Martin Ahlman
Ingegerd Nydevik
Henric Larsson
Nora Olander
Rickard Micael Nilsson

Realistpartiet i Södertälje pastorat

Ordinarie

Joakim Granberg

Ersättare

Lars-Göran Jonsson
Marcus Haavisto

Sverigedemokraterna

Ordinarie

Monica Thorsell
Ninos Chamun
Leyla Sharro

Ersättare

Milad Mousa
Dick Andén

Vänstern i Svenska kyrkan

Ordinarie

Camilla Viman
Bo Johansson
Marcela Leal Saavedra

Ersättare

Ale Friberg

Samling för kyrkan i Enhörna församling

Ordinarie

Maria Holmgren
Anne-Marie Larsson

Ersättare

Britt-Mari Gylefors
Carin Johansson