Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fadder

Att bli tillfrågad om att bli fadder är ett fint uppdrag. Man är utvald till att vara ett extra stöd.

Att barn vid dopet får faddrar eller gudföräldrar är en mycket gammal tradition. Länge hade fadderskapet en juridisk funktion, men så är det inte längre. Att vara fadder handlar om att ta del i sitt fadderbarns liv och vara en förebild och ett stöd.

Det finns bara en enda regel för att kunna bli fadder och det är att man själv är döpt. 

Fadderns uppgift är att berätta för fadderbarnet om dopet och att Gud finns med i livet oavsett vad som händer. Som fadder kan man påminna om dopdagen t ex genom att skicka en hälsning.  Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning. 

Faddern finns inte antecknad hos någon svensk myndighet, faddern skrivs endast in i Svenska kyrkans dopbok, och endast med namn.