Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Södertälje församling

Södertälje församling utgörs idag av staden väster om kanalen med kringliggande landsbygd.

Stadens centrum är beläget i Södertälje församling, med S:ta Ragnhilds kyrka som särskilt riktmärke samt områdena Mariekäll, Saltskog, Västergård, Blombacka, Hovsjö, Södra, Pershagen, Geneta, Karlhov, Lina hage, Ronna och områden kring Tveta kyrka.

Till församlingen hör fem kyrkor: S:ta Ragnhild, Tveta, Hovsjö, Lina och Pershagens kapell.

Sverigefinskt arbete

Gudstjänst på finska enligt Svenska kyrkans ordning firas i S:ta Ragnhilds kyrka tre söndagar och tre vardagar varje månad. Vardagsarbetet omfattar samtals- och bibelstudiegruper, dagträffar, barnverksamhet och körsång. Terminsvis genomförs retreat, pilgrimsvandring och lekmannaskola.

Gåvorna

S:ta Ragnhildsgården rymmer en mötesplats med kaffeservering och secondhand-försäljning med anställda och frivilliga medarbetare. Intäkterna uppgår till ca 350 000 kr per år. Medlen tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete med 25 % och lokal diakoni med 75 %, varav 25 % tillfaller hjälpinsatser till enskilda. Diakonmottagningen finns i direkt anslutning till Gåvorna.

Flyktingfrågor

Sedan 2012 finns en anställd samordnare för flykting- och integrationsfrågor med uppdrag att samordna de insatser Svenska kyrkan gör, samt att stödja de projekt som avser att främja förståelse och vänskap och motverka främlingsfientlighet. Tjänsten finansieras med hjälp av stiftsbidrag.