Södertälje församling

Södertälje församling utgörs idag av staden väster om kanalen med kringliggande landsbygd.

Café Ragnhild & Världsbutiken

Välkommen till kyrkans eget café med mötesplats samt butiken med varor för rättvis handel!

Hantverksgrupp i Hovsjö kyrka

Ta med handarbetet och kom till vår hantverksgrupp på tisdagar kl. 14-16. Välkommen!

Öppen förskola

För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Lär känna andra barn och vuxna i pastoratet.

Tveta kyrkogård och begravningsplats

Nya servicestationer med bättre avfallssortering

Stadens centrum är beläget i Södertälje församling, med S:ta Ragnhilds kyrka som särskilt riktmärke samt områdena Mariekäll, Saltskog, Västergård, Blombacka, Hovsjö, Södra, Pershagen, Geneta, Karlhov, Lina hage, Ronna och områden kring Tveta kyrka.

Till församlingen hör fem kyrkor: S:ta Ragnhild, Tveta, Hovsjö, Lina och Pershagens kapell.

Sverigefinskt arbete

Gudstjänst på finska enligt Svenska kyrkans ordning firas i S:ta Ragnhilds kyrka tre söndagar och tre vardagar varje månad. Vardagsarbetet omfattar samtals- och bibelstudiegruper, dagträffar, barnverksamhet och körsång. Terminsvis genomförs retreat, pilgrimsvandring och lekmannaskola.

Café Ragnhild

S:ta Ragnhildsgården rymmer en mötesplats med kaffeservering och världsbutik med anställda och frivilliga medarbetare. Intäkterna tillfaller pastoratets diakonala arbete. Diakonmottagningen finns i direkt anslutning till Café Ragnhild. Här finns också Världsbutiken där du kan handla rättvisemärkta varor.

Flyktingfrågor

Sedan 2012 finns en anställd samordnare för flykting- och integrationsfrågor med uppdrag att samordna de insatser Svenska kyrkan gör, samt att stödja de projekt som avser att främja förståelse och vänskap och motverka främlingsfientlighet. Tjänsten finansieras med hjälp av stiftsbidrag.