Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lina kyrka

Det fanns länge, i dåvarande Västertälje, en tanke och en önskan om att få möjlighet att finnas i området Lina hage. Men ekonomin, tillsammans med frågan om området skulle växa eller inte, höll tillbaka. Tanken var också att få bygga en kyrka som inte bara rymde verksamhet och gudstjänstrum, utan också en plats där administration och personal kunde ha sina lokaler. Tidigare fanns de tillsammans med övriga församlingar i S:ta Ragnhildgården.

I början av 90-talet blev det möjligt och resulterade i Lina kyrka  och hösten 1995 invigdes den moderna, ekologiska, rödtjärade träkyrka av biskop em Jonas Jonson.

Lina är en kyrka vars storlek var mindre än drömmarna eftersom ekonomisk reallitet inte går att bortse ifrån. Den fick vara huvudkyrka i Västertälje församling under 15 år fram till dess församlingen slogs samman med Södertälje-Tveta församling 2010, till Södertälje församling som vi känner idag.

Så en del av de ursprungliga ambitionerna har uppenbart förändrats med tiden. Men dess roll att vara en kyrka för dem som bor i Lina hage och Ronna kan överleva de organisationsförändringarna som varit och även de framtida vi ännu inte känner.

Lina kyrka är församlingens yngsta kyrka och byggd med många moderna lösningar. Här går kyrkan över i ett kyrktorg, där gudstjänstens gemenskap lätt fortsätter i gemenskapen vid borden. När församlingen vid högtider inte ryms inne i kyrksalen är väggarna möjliga att vika upp.

Kyrksalen för tankarna till ett tält, Guds tabernakel, mitt bland människorna i Lina hage har Gud slagit upp sitt tält. Till det välkomnas vi till vardag och fest, till lovsång och samtal.

Tallius Myhrman arkitektur ritade byggnaden, som blivit mycket omtalad för sin vackra arkitektur.

"Lina kyrka är en av flera små intima kyrkor som blivit något av arkitektkontorets signatur. En långsträckt, svagt vinklad lägre del innehåller barn -och ungdomslokaler samt administrativa utrymmen, medan kyrkorummet utgörs av en kvadratisk, högre volym. Den rikt artikulerade träarkitekturen har fått omsorgsfull detaljering," (ur SARS,s guide - Arkitektur i Sverige 1995-1999)

Fakta Lina kyrka (Södertälje församling)

Besöksadress: Tegelbruksvägen 6

 

  • Kyrkan rymmer 70 personer
  • I serveringslokalen ryms 50 personer