Foto: Maria Eddebo Persson/IKON

Vigsel

Att gifta sig är att ge varandra löftet att dela glädje och svårigheter i en livslång gemenskap.

När två personer funnit varandra och bestämt sig för att dela sina liv finner många det naturligt att bekräfta detta i en vigselgudstjänst.

En vigsel i Svenska kyrkan förutsätter inte särskilda kläder eller efterföljande arrangemang. Den kan ske inför en stor församling, men den kan också äga rum inför några få inbjudna gäster, minst två vittnen ska vara närvarande.

Ett “kyrkbröllop” kan vara enkelt eller påkostat, men själva vigseln är densamma oavsett om man håller stor fest eller ej. Från kyrkans sida vill vi gärna betona att vigselns innehåll är det viktiga.

Vigselgudstjänsten inleds med att brudparet går in i kyrkan eller kapellet vid varandras sida och sedan, vända mot altaret, lyssnar till Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.

För att ha rätt till vigsel i Svenska kyrkans ordning måste minst en av de blivande makarna tillhöra, eller bli medlem i, Svenska kyrkan. Alla vigslar förrättas av en präst i Svenska kyrkan och enligt Svenska kyrkans ordning.

Några veckor före vigseln kommer prästen som ska viga er att ta kontakt för att boka in ett vigselsamtal. Vid samtalet får Ni tid att prata om vad vigseln innebär och hur den går till.

Hindersprövning

Inför vigseln beställer Ni hindersprövning från Skatteverket. Ni får två intyg som Ni tar med till vigselprästen. En hindersprövning gäller i fyra månader.

Förslag till musik

Vi vill hjälpa till att göra Er vigselakt till en fin gudstjänst. Alla gudstjänster är offentliga och därför är det viktigt att även anpassa musiken till kyrkorummet. In- och utgångsmusiken och givetvis även psalmerna ingår i själva gudstjänsten.

Vigsel i kyrkan betyder fest. Då har vi givetvis levande musik. Församlingens kyrkomusiker spelar in- och utgångsmusiken på orgel. Brudparet kan med förtroende låta musikern välja eller föreslå musik. Vid önskemål om musik eller solistmedverkan ska tjänstgörande musiker kontaktas för råd.

Tider

Vi har ofta fler dop och vigslar samma dag, därför är det viktigt att Ni kommer i god tid. Vid försening mer än 15 minuter kan vi bli tvungna att ställa in Er vigsel. Vid vigsel har Ni kyrkan till förfogande 1 timme och 15 minuter inklusive fotografering.

Dekorationer

Extra dekorationer (t.ex. blommor, vaser, ljus eller tyger) kan lämnas i kyrkan tidigast 45 minuter innan vigseln - om ej annat är överenskommet med kyrkvaktmästaren.
Dekorationer ska tas bort omdelbart efter vigselns slut och all eventuell extra städning som dekorationerna medför är ert ansvar.
Bilar som leverar dekorationer får under inga omständigheter parkeras framför utrymmesvägar. Ni är också skyldiga att följa kyrkvaktmästarens instruktioner.

Vihkiminen suomeksi / Vigsel på finska

Halutessasi voit saada vihkimisen myös suomeksi tai kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi. Kerro toiveistasi varauksen yhteydessä.

Kontakta expeditionen

Välkommen att höra av dig till oss på expeditionen för att boka dop och vigsel - eller för andra frågor om Svenska kyrkan, t ex medlemskap, aktiviteter, gudstjänster, m. m.
Här finns också finsktalande personal, tfn 08-550 914 80.

E-post: sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefonväxel:  08-550 913 50

Öppettider
Måndag-torsdag kl 09:30-14:00 
Lunchstängt kl 12:00-13:00
Fredag kl 09:30-12:00

Besöksadress: Mälaregatan 4, 151 71 Södertälje.
Expeditionen och församlingshemmet (S:ta Ragnhildsgården) finns bakom S:ta Ragnhilds kyrka.

Postadress: Södertälje pastorat, Mälaregatan 6, 151 71 Södertälje

Hemsidans adress: www.svenskakyrkan.se/sodertalje