Foto: IKON

Stöd & Samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Välkommen till vår besöksmottagning i Södertälje församling eller ring vår telefonmottagning i Östertälje församling!

Församlingen har till uppgift att ge förutsättningar för möten där livsviktiga samtal kan utvecklas och var och en känner att de har en plats. Här finns öppna mötesplatser i kyrka och församlingshem för enskild gudstjänst och samtal.

Diakonimottagning i Södertälje församling 

Onsdagar kl. 10:00-12:00.

Adress: S:ta Ragnhildsgården, Mälaregatan 4, ingång Café Ragnhild.

Välkommen in för ett kortare samtal och rådgivning. Det kan handla om oro, socialt stöd, tro och tvivel. Vid behov bokar vi en tid för fortsatt kontakt.

Telefonmottagning i Östertälje församling

Onsdagar 13:00-15:00

Välkommen att ringa på telefon: 08-550 913 92

Ur diakonens vigningslöften:

”Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.  I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har diakonen ett särskilt uppdrag.

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.

En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.

Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”