Foto: IKON

Stöd & Samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Församlingen har till uppgift att ge förutsättningar för möten där livsviktiga samtal kan utvecklas och var och en känner att de har en plats. Här finns öppna mötesplatser i kyrka och församlingshem för enskild gudstjänst och samtal.

Diakonimottagning 

Måndag, onsdag & fredag 10:00-12:00 

I Gåvornas lugna atmosfär serveras frukost (kl 9-12) och fika till låg kostnad.
Adress: På innergården av S:ta Ragnhildsgården med ingång från Mälaregatan 4-6 och Västra Kanalgatan 17. 

Torsdagar 09:30-11:30 (From 17/9-20)

Brunnsängs kyrka
Adress: Häradsvägen 8.

Om du vill vara säker på att träffa diakon eller präst, ring för säkerhets skull i förväg. Välkommen!

Ur diakonens vigningslöften:

”Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.  I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har diakonen ett särskilt uppdrag.

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.

En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.

Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”