Flykting- & Integration

Verksamhet med flyktingar och migranter har funnits med i Svenska kyrkans arbete i Södertälje under många år i olika utformningar.

Då målgruppen migranter och flyktingar innefattar människor med många olika livssituationer ser Södertälje församling dock ett behov av samverkan med flera aktörer. Under 2012-2014 gjorde samordnaren för flykting- och integrationsfrågor en kartläggning i Södertälje kring situationen för migranter och flyktingar och började knyta kontakter med flertalet aktörer. Södertälje församling har sedan dess beviljats strukturbidrag för att fortsätta arbetet inom flykting- och integrationsfrågor.

Arbetet är fortsättningsvis inriktat på dialog och samverkan med fler samfund, föreningar, studieförbund och offentliga aktörer som möter migranter och flyktingar i Södertälje. Samordnaren är med och koordinerar verksamheter som Internationell mötesplats UNG, International leadership program och familjedagar/familjeverksamhet. Därtill fortsätter samordnaren att belysa frågor kring migranter och flyktingar, medmänsklighet och antirasism i församlingen och bland medarbetare.