Flykting- & integrationsarbete

Verksamhet med flyktingar och migranter har funnits med i Svenska kyrkans arbete i Södertälje under många år i olika utformningar.

Då målgruppen migranter och flyktingar innefattar människor med många olika livssituationer ser Södertälje församling ett behov av samverkan med flera aktörer. Under 2012-2014 gjorde samordnaren för flykting- och integrationsfrågor en kartläggning i Södertälje kring situationen för migranter och flyktingar och började knyta kontakter med flertalet aktörer. Södertälje församling har sedan dess beviljats strukturbidrag för att fortsätta arbetet inom flykting- och integrationsfrågor.

Det har gått många år sedan kartläggningen 2012-2014. För Södertälje församling är det i integration och inkluderingsarbetet viktigt att inkludera alla södertäljebor. Integrationssamordnaren ämnar således att koordinera verksamheter som Öppen kväll, After School, International leadership program och familjedagar/familjeverksamhet. Dessa verksamheter syftar till att skapa trygga, lättillgängliga och inkluderande mötesplatser för alla. Arbetet är fortsatt inriktat på dialog och samverkan med flera samfund, föreningar, studieförbund och offentliga aktörer som möter människor i Södertälje. Utöver de ovan nämnda verksamheterna utförs även riktade satsningar till olika målgrupper genom bl.a. kläd- eller matkasseutdelning. Därtill fortsätter samordnaren att belysa frågor kring migranter och flyktingar, medmänsklighet och antirasism i församlingen och bland medarbetare.