Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östertälje församling

Östertälje församling utgörs idag av den del av staden Södertälje som är belägen öster om kanalen samt kringliggande landsbygd.

Östertälje församling genomskärs av såväl E4 som den gamla riksvägen. Dessa vägar är inofficiella gränser mellan de tre kyrkornas distrikt; Alla Helgona, Brunnsäng och Hagabergs kapell. Distriktsindelningen har med tiden fått en minskad betydelse för det praktiska arbetet.

Samarbetskyrka

EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) och Östertälje församling har ett samarbetsavtal. Församlingen står för en präst- och musikertjänst, hyra för kapell och föreningsgården Lindängen samt ger ett avtalat verksamhetsbidrag. Verksamheten i Hagabergs kapell kännetecknas av hög grad av frivilliginsatser.

Sjukhuskyrkan

Församlingen bedriver verksamhet på Södertälje sjukhus. I Sjukhuskyrkan finns en präst på heltid och en diakon på deltid. Arbetsformerna har på grund av förkortade vårdtider förändrats. På psykiatriska och geriatriska vårdavdelningar är vårdtiderna längre och en viss grad av kontinuitet kan uppnås. Verksamheten består av enskilda samtal, andakter, gudstjänster, insatser vid kris och katastrof, personalsamtal och reträtter för personal.

Kriminalvården

Kriminalvårdsanstalten Hall är riksanstalt med 117 platser och 270 anställda. Församlingen har präst i tjänst på Hall en dag i veckan och diakon på timmar. Många intagna är dömda till långa straff, ofta följt av utvisning. Undervisning om kristen tro leder ibland till dop och konfirmation. Besöksverksamhet försvåras av säkerhetsföreskrifter, vilket gör prästens och diakonens besök än viktigare.