Östertälje församling

Östertälje församling utgörs idag av den del av staden Södertälje som är belägen öster om kanalen samt kringliggande landsbygd.

Östertälje församling genomskärs av såväl E4 som den gamla riksvägen. Dessa vägar är inofficiella gränser mellan de tre kyrkornas distrikt; Alla Helgons, Brunnsäng och Hagabergs kapell. Distriktsindelningen har med tiden fått en minskad betydelse för det praktiska arbetet.

Samarbetskyrka

EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) och Östertälje församling har ett samarbetsavtal. Församlingen står för en präst- och musikertjänst, hyra för kapell och föreningsgården Lindängen samt ger ett avtalat verksamhetsbidrag. Verksamheten i Hagabergs kapell kännetecknas i hög grad av frivilliginsatser. Läs mer: EFS Missionsförening i Södertälje

Sjukhuskyrkan

Församlingen bedriver verksamhet på Södertälje sjukhus. I Sjukhuskyrkan finns en präst på heltid och en diakon på deltid. Arbetsformerna har på grund av förkortade vårdtider förändrats. På psykiatriska och geriatriska vårdavdelningar är vårdtiderna längre och en viss grad av kontinuitet kan uppnås. Verksamheten består av enskilda samtal, andakter, gudstjänster, insatser vid kris och katastrof, personalsamtal och reträtter för personal.

Kriminalvården

Kriminalvårdsanstalten Hall utanför Östertälje är en riksanstalt med högsta säkerhetsklass och har ca 200 intagna klienter och 220 anställda. Under de närmaste åren kommer anstalten att byggas ut för att ge plats för ytterligare runt 120 intagna och ett femtiotal anställda, och blir då ett av Sveriges största fängelser. Här finns intagna som är dömda till både längre och kortare straff, fördelade på ett antal avdelningar. De flesta intagna arbetar, studerar och deltar i olika behandlingsprogram.

Svenska kyrkan, Östertälje församling, har präst och diakon på plats flera dagar i veckan. Dessa ingår i ett arbetslag på anstalten tillsammans med pastor från pingstkyrkan, imam samt präst från serbisk-ortodoxa kyrkan. Tillsammans utgör de ett team som ansvarar för den andliga vården på anstalten. Pastor, präst och diakon arbetar med enskilda existentiella och reflekterande samtal, kristen själavård, trosundervisning, bibelsamtalsgrupper, liksom med gudstjänster och andakter. Det finns också en besöksgrupp med volontärer som besöker några avdelningar regelbundet för samtal och fika.