Foto: Magnus Aronsson/IKON

Svenska kyrkan i Lilla Edet

Gemenskap med Gud och med varandra