Mötesplatser

Gudstjänst

Att fira gudstjänst är att som herdarna komma till stallet för att möta Frälsaren. Här trivs både änglar, åsnor och vise män.

Dop / konfirmation / vigsel

Tre högtider - tre milstolpar i livet.