Dop

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. (Lukas 18:16)

Genom dopet får vi bära fram våra barn till Gud och de innesluts i Guds famn och blir hans barn. Detta är en stor glädje för släkt och vänner.

Är man inte döpt som barn kan man döpas som ungdom eller vuxen. Svenska kyrkan är det samfund i Sverige som döper flest ungdomar/vuxna.

Dopet sker normalt på söndagen. Antingen i söndagens gudstjänst (Fuxerna kl 10, Hjärtum kl 10 och Västerlanda kl 12) eller i separat dopgudstjänst (Fuxerna kl 12, Åsbräcka kl 12.30) samt doptider vissa söndagar. Dessutom finns möjlighet till dopgudstjänst vissa lördagar. 

Det är vanligt vid dop att man har faddrar. Dessa är vänner som får ett särskilt ansvar att be för barnet. För att bli fadder skall man vara döpt och gärna konfirmerad.

GDPR - barndop
GDPR - vuxendop

FORMULÄR BOKA DOP

 

Låna gärna Fuxerna-Åsbräckas dopklänning.