kyrkogård

Former av gravsättning

En gravsättning kan vara allt i från helt anonym i minneslund, till stor gravplats med stenram, grus, gravsten och namn.

Kistgrav
Avsedd för en eller flera kistor. Upplåtelse i 25 år som förlängs vid varje gravsättning. Innehavaren har ansvar för att graven sköts.

Återgångsgrav
En återgångsgrav är en äldre grav med stenram som återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Urnor kan sättas ned i samtliga återgångsgravar. I en del är det också möjligt med kistgravsättning.

Urngrav
Avsedd för en eller flera urnor. Upplåtelse i 25 år som förlängs vid varje gravsättning. Innehavaren har ansvar för att graven sköts.

Minneslund
Minneslund finns på Hjärtums begravningsplats och på Högstorps kyrkogård, Lilla Edet. Som anhörig kan man inte närvara vid jordningen utan askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Ett minneskort skickas till en anhörig efter gravsättningen. Att man inte närvarar beror på att tanken med en minneslund är att det skall vara anonymt. Man kan sätta ljus eller blommor på anvisad plats.

Askgrav
En askgrav är ett alternativ till minneslund, för den som önskar att kunna gå till en speciell plats där också den anhöriges namn står. Det är en gravplats som kyrkogårdspersonalen sköter mot en engångskostnad. På marken ligger ett antal plattor, som var och en är en grav. Det är ingen urna som sätts ner, utan det kremerade stoftet ligger i en svart sammetspåse som läggs i en kammare under plattan. Under varje platta finns det möjlighet för fler i samma familj att finna sin sista vila. På plattan fästs en bricka med den avlidnes namn.