Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola

Vi är först med i högmässan, men går sedan iväg och sjunger och lyssnar på en berättelse, ritar, målar eller leker lite.

När det är söndagsskola är barnen först med i högmässan. När prästen skall predika har barnen en egen samling i fikarummet. Efter samlingen är barnen med och firar nattvardens mysterium.

Om barnen inte skall ta emot nattvarden (om de ej är döpta eller fått undervisning om nattvarden) får de gärna komma fram och bli välsignade. Barnet lägger då handen på motsatt axel för att visa att barnet vill ta emot välsignelse.

I Fuxerna kyrka har barnen en naturlig plats och får gärna hjälpa till i gudstjänsten. Många söndagar har vi även söndagsskola. Det finns även kyrkmöss som barnen får leta efter. Se häfte vid bokbordet.

I Hjärtums kyrka har barnen också en naturlig plats i kyrkorummet och får gärna hjälpa till i gudstjänsten som minikyrkvärdar. Det är också ofta söndagsskola när det är högmässa (gudstjänst med nattvard) under terminerna.

I Hjärtum finns även möjlighet att vara minikyrkvärd.