Åsbräcka

Gravrättsinnehavare sökes, Åsbräcka

På följande gravar har vi satt ned skyltar med texten gravrättsinnehavare sökes. Skyltade oktober 2023. Kontakta oss senast 30 juni 2025. 

ÅSBRÄCKA GAMLA

Andersson, Axel                          ÅS G 97-99
Andersson, Hjalmar                   ÅS G 125-126
Johansson, Janne                       ÅS G 97-99

På följande grav har vi satt ned skylt med gravrättsinnehavare sökes.  Kontakta gärna oss för mer information. Skyltade 2021.

ÅSBRÄCKA GAMLA KYRKOGÅRD

Johansson, Herbert  ÅS G 154-155

Följande grav har återgått genom Kyrkorådets beslut 2020-09-01 §5.

ÅSBRÄCKA GAMLA KYRKOGÅRD
Johansson Anna Kornelia ÅS G 95