Åsbräcka

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är 26 öre på varje hundralapp (2022). Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Svenska kyrkan bedriver begravningsverksamhet på uppdrag av samhället. Länsstyrelsen utser ett begravningsombud för att ta tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

I begravningsavgiften ingår:

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen
 • transporter från bisättningsokal till krematorium och kyrkogård inom förvaltningsområdet
 • kremering
 • lokal för borgerlig begravning
 • gravplats för kista eller urna i 25 år
 • Begravningsavgiften går också till skötsel av allmänna ytor på begravningsplatserna, administration och nyanläggning av begravningsplatser samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

 • Borgerlig ceremoni
 • Annonsering
 • kista, urna
 • gravsten
 • gravskötsel
 • Transport av kista från hem/sjukhus till lokal hos huvudman