Begravningsavgift

Begravningsavgiften är för närvarande 25 öre på varje hundralapp (2019). Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Svenska kyrkan bedriver begravningsverksamhet på uppdrag av samhället. Länsstyrelsen utser ett begravningsombud för att ta tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

I begravningsavgiften ingår:
gravplats för kista eller urna i 25 år
gravsättning
transporter från bisättningsokal till krematorium och kyrkogård inom förvaltningsområdet
kremering
lokal för borgerlig begravning

Begravningsavgiften går också till skötsel av allmänna ytor på begravningsplatserna, administration och nyanläggning av begravningsplatser mm.

Detta ingår inte i begravningsavgiften
Borgerlig ceremoni
Annonsering, gravsten, kista, urna samt gravskötsel
Transport av kista från hem/sjukhus till lokal hos huvudman