Andlighet

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv.

I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek, här och nu fortsätter Gud att genom sin Ande ge kraft och hopp. I vardagens glädjeämnen och svårigheter lever Gud med oss. Gudstjänsten påminner om Guds kärlek och ger oss kraft att leva vardagens liv med Gud. Av kärlek har Gud gett dig och världen liv. Meningen i livet är knuten till det och inte till din egen prestation.

Skapelsen sker hela tiden, också idag. Därför berättas det om den i bibeln på flera olika sätt. Gud ger liv åt jorden genom att skilja vatten från land (1 Mosebok 1:1-2:3), samtidigt som Gud formar människan av jorden och blåser livsande i henne (1 Mosebok 2:4-7). Det är inte en beskrivning över hur allt gått till, utan är ett uttryck för tron att Gud har en tanke med jorden och människan. I bibeln uttrycks det att människan är skapad till Guds avbild med uppdraget att svara an på gåvorna som jorden och människolivet är. Adam är hebreiska och betyder människa och Eva betyder liv.

Inkrökt i sig själv
Som människa är det lätt att sätta sig själv och sina egna intressen i centrum. Martin Luther uttryckte det som att människan blir inkrökt i sig själv. Det får konsekvenser för omvärlden. Ibland genom att vi ser ner på oss själva eller andra. Eller att vi i vår önskan att vilja äga makt eller status förstör för andra människor eller jorden, medvetet eller omedvetet. Ofta är människan skyldig till att inte svara an på, det vill säga ta ansvar för andra människor, och världen runt oss, trots att vi vet vad som skulle vara rätt. Det är det vi kallar synd.

Gott och ont
Gott och ont lever sida vid sida i oss och i världen. Vi drabbas ibland av svårigheter och mörker i livet som vi undrar över meningen med. Bibeln uttrycker på olika sätt mörker och de krafter som motarbetar livet och allt gott. Men vi tror att Gud hela tiden ger liv, närhet och möjlighet att börja om på nytt. Det skedde inte bara en gång för längesedan utan här och nu. Berättelsen om Jesus Kristus sätter både våra brister och vårt livs mörker i ett sammanhang. I honom visar sig Guds närvaro, kärlek, förlåtelse och upprättelse som ett Guds motstånd mot det som förstör för livet.

Livet återvänder
Bibeln berättar hur Jesus längs sin väg möter människor där glädjen, hoppet, relationerna gått förlorade. Det handlar hela tiden om hur det finns en vändpunkt och livet återvänder. Människan blir räddad från att gå under i sig själv. Den räddningen kallar vi frälsning. 

Jesus frestas vid flera tillfällen att ta makten och avstå från att följa människan in i döden. Han visar istället en kärlek som inte söker sitt eget bästa utan ger hela sitt liv när han dör. Och när Jesus uppstår ur döden är det samtidigt också nytt liv för människan. Jesus gör det genom att ge sig in i det mänskliga helt och fullt. På så vis kan man tala om att Gud offrar sig genom Jesus och blir till liv och mening för oss.

Uppdrag att berätta
I Jesu anda får vi fortsätta att leva. Jesus lämnar sin Ande, Hjälparen, till lärjungarna. Den heliga Anden ger liv åt vår värld och våra liv. Den heliga Anden fortsätter att ge vändpunkter i våra liv. Därför har vi ett uppdrag att berätta berättelsen om honom, med våra liv, vårt ansvar för jorden och genom kyrkan som kan ge röst åt Guds kärlek till varje människa.

Trosbekännelsen
Den gemensamma kristna tron kommer till uttryck i kyrkans trosbekännelse. Den talar om Gud som skapare av universum och allt det rymmer. Den talar om Jesus som levde som människa på jorden och möter oss också idag med hopp, mod, närhet, förlåtelse och kärlek. Den talar om den heliga Anden som gör att vi kan leva i världen och fira gudstjänst i tack över livet vi fått som gåva.

Välkommen till någon av våra gudstjänster där Gud kommer oss till mötes genom sitt heliga ord i Bibeln och i den heliga nattvarden då alla som är döpta och fått undervisning får ta emot Jesus i bröd och vin.