Efter dödsfallet

När en anhörig går bort finns det några saker som är bra att känna till.

1. Den avlidne tas om hand
Den avlidne tas om hand av sjukhuset, servicehuset, eller vid en olycka av polisen. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista.

2. En första åtgärd
Idag anmäler man dödsfallet till den lokala skattemyndigheten. De utfärdar också andra intyg och handlingar du behöver.

3. Kontakta begravningsbyrå eller församlingen direkt
Anhöriga anlitar oftast en begravningsbyrå som hjälper till med det som behövs. Om man inte anlitar begravningsbyrå kan man ta kontakt direkt med församlingens expedition för att boka tid för begravning.

4. Samtal med präst eller diakon
Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Kontakta oss gärna!