27 frågor om begravning

Här hittar du en samling av vanliga frågor om begravning.

 1. Vem får begravas på pastoratets kyrkogårdar?
  Alla som önskar får begravas på någon av våra kyrkogårdar i mån av plats.
 2. Vad är en minneslund?
  En anonym gravsättningsplats där askan gravsätts utan urna. 
 3. Vad är en askgrav?
  Det är ett mellanting mellan en minneslund och en urngrav. Det är en gravplats som kyrkogårdspersonalen sköter mot en engångskostnad. Blommor och ljus får sättas på anvisad plats.
 4. Måste man ha en begravning?
  Nej.
 5. Får man begravas på församlingens kyrkogårdar även om man tillhör en annan religion?
  Ja.
 6. Hur bokar man en gravplats?
  Man kan kontakta begravningsbyrån som kontaktar kyrkogårdsförvaltningen och bokar tid. Det går också bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningen direkt.
 7. Kan man boka en gravplats i förtid?
  Pastoratet upplåter återgångna gravar i förtid mot en engångsavgift. Endast nedsättning av urna garanteras.
 8. Hur länge kan man ha en gravplats?
  25 år efter senaste gravsättning, sedan finns möjlighet att förnya gravrätten.
 9. Vad betyder det att vara gravrättsinnehavare?
  En person som är ansvarig för graven.
 10. Kan man vara flera gravrättsinnehavare för samma gravplats?
  Ja.
 11. Vad händer med graven när gravrätten går ut?
  Om man inte vill förnya gravrätten går den tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen.
 12. Vad händer om flera gravrättsinnehavare till en gravplats inte kommer överens?
  Då försöker kyrkogårdsförvaltningen medla mellan gravrättsinnehavarna. Om de inte kommer överens under medlingen tar Länsstyrelsen över ärendet och beslutar. Ett bra sätt att undvika tvist är att är att skriva ned sina önskemål.
 13. Vilka olika slags begravningar erbjuder församlingarna?
  Begravning enligt svenska kyrkans ordning. Till övriga upplåter kyrkogårdsförvaltningen lokal till begravning med andra ceremonier och traditioner.
 14. Hur håller församlingen reda på alla gravplatser och gravrättsinnehavare?
  Genom Gravboken, ett register över gravplatserna.
 15. Hur gör man om man vill ha en annan slags begravning än vad församlingen kan erbjuda?
  Tala med kyrkogårdsförvaltningen som upplåter lokal, dit man kan bjuda in egen präst/officiant samt musiker.
 16. Vad är det för skillnad på en begravning med kista och en begravning med urna?
  Vid en begravningsgudstjänst/ceremoni brukar kistan vara med - vare sig den skall kremeras eller sänkas i jorden. Om kremeringen skett före begravningsgudstjänsten kan istället urnan finnas med. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsgudstjänsten. Om kistan skall kremeras gravsätts askan vid ett senare tillfälle.
 17. Hur går en urnnedsättning till?
  Det kan ske genom att man tillsammans går med urnan till graven och gravsätter den. Om man vill kan en anhörig sänka ner urnan.
 18. Vad är en borgerlig begravning?
  En begravningsakt utan präst och religiösa symboler.
 19. Hur gör man om man vill ha en borgerlig begravning?
  Man ordnar egen officiant och musiker. Kommunen kan bistå med officiant.
 20. Går det att ha en begravning på annan plats eller ort?
  Ja. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på den aktuella orten.
 21. Om man vill att askan ska spridas över någon annan plats, t.ex. havet, går det?
  Det går att ansöka om detta hos Länsstyrelsen.
 22. Vad får man göra själv i samband med en begravning?
  Man kan göra en hel del själv i samband med en begravning, till exempel att ordna med svepning och bära kistan vid jordbegravning. Det är mycket att tänka på kring en begravning så det underlättar att anlita en begravningsbyrå.
 23. Får en gravsten se ut hur som helst?
  Nej, en ritning måste alltid godkännas av ansvarig på kyrkogårdsförvaltningen. Olika kvarter på kyrkogården har olika regler för om det ska vara stående eller liggande häll. Stenen får inte väcka anstöt.
 24. Kan man välja något annat än en gravsten till gravplatsen?
  Ja, till exempel ett kors. Man kan även välja att inte ha någonting alls på graven.
 25. Hur beställer man en gravsten?
  Genom att kontakta en begravningsbyrå eller stenhuggerifirma.
 26. Vem sköter om och planterar blommor på graven?
  De anhöriga själva eller kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift. Vill man inte ha någon rabatt på graven behöver man inte det.
 27. Kan man flytta ett stoft/aska?
  Nej, lagen utgår från att en gravsättning skall vara definitiv. Gravsatt stoft eller aska får inte flyttas utan särskilda skäl.

  Har du en 28:e fråga?
  Kontakta oss - vi vill gärna höra frågan och vi vill försöka svara om vi kan.