gudstjänst

Gudstjänst

Svenska kyrkan i Lilla Edet är en del av den kristna Kyrkan i alla tider och över hela jorden.

Kristi kyrka kommer till synligt uttryck när vi firar gudstjänst, ber, sjunger, lyssnar till söndagens bibeltexter, hör predikan, firar eukaristin (nattvard med bröd och vin) och tar emot välsignelsen.

Gudstjänsten är för alla åldrar.

I början kan mycket kännas ovant, men vi brukar ha samma ordning så att man snart känner igen sig även om man är ovan. Genom att se hur andra gör behöver man inte vara nervös.

Vi firar ofta nattvard då vi tar emot Jesus i bröd och vin. Alla är välkomna fram. Om man inte är döpt, eller om man inte vill ta emot brödet och vinet, men ändå vill ta emot en välsignelse, kan man markera det genom att lägga höger hand på vänster axel.

Swisha kollekt

Lämna din söndagskollekt eller gåva via swish med mobilen.

Gudstjänster

Ordinarie gudstjänsttider enligt följande:

Fuxerna kyrka
Högmässa söndagar kl 10.
Mässa måndagar kl 12.
Mässa onsdagar kl 18.
Finsk gudstjänst kl 12, en söndag i månaden.

Fuxerna församlingshem
Mässa tisdagar kl 9 (uppehåll vid sommar och jul).

Hjärtums kyrka
Högmässa söndagar kl 10.
Lovsångsmässa kl 18, en tisdag i månaden.

Västerlanda kyrka
Högmässa söndagar kl 12.
Mässa torsdagar kl 18.

Pilgården
Gudstjänst eller mässa onsdagar kl 10.30. 

Lindkullen
Gudstjänst eller mässa varannan onsdag kl 14.30. 

Gudstjänst firas återkommande i Åsbräcka och Djurhult.

En mässa är en gudstjänst med nattvard.

Med reservation för ändringar.