Gudstjänst

Svenska kyrkan i Lilla Edet är en del av den kristna Kyrkan i alla tider och över hela jorden.

Kristi kyrka kommer till synligt uttryck när vi firar gudstjänst, ber, sjunger, lyssnar till söndagens bibeltexter, hör predikan, firar eukaristin (nattvard med bröd och vin) och tar emot välsignelsen.

Gudstjänsten är för alla åldrar och vi har söndagsskola för barn. 

I början kan mycket kännas ovant, men vi brukar ha samma ordning så att man snart känner igen sig även om man är ovan. Genom att se hur andra gör behöver man inte vara nervös.

Vi firar ofta nattvard då vi tar emot Jesus i bröd och vin. Alla är välkomna fram. Om man inte är döpt, eller om man inte vill ta emot brödet och vinet, men ändå vill ta emot en välsignelse, kan man markera det genom att lägga höger hand på vänster axel.

Swisha kollekt

Lämna din söndagskollekt eller gåva via swish med mobilen.

Kyrktaxi

Församlingsbor kan gratis åka kyrktaxi till den egna församlingens gudstjänst. 
Ring 08-744 95 60
Uppge ”Att man vill boka taxi mot faktura”
Uppge kundnummer 0520494700
Uppge ditt namn och eventuellt telefonnummer man kan nås på.
Från Adress. Till Adress.
Vilken tid man vill bli hämtad.
Beställ senast dagen före.

Gudstjänster

Ordinarie gudstjänsttider enligt följande:

Fuxerna kyrka
Högmässa söndag kl 10.
Mässa onsdag kl 18.30.

Hjärtums kyrka
Gudstjänst eller högmässa söndag kl 10.

Västerlanda kyrka
Högmässa söndag kl 12.
Mässa torsdag kl 18.30.

Fuxerna församlingshem
Mässa tisdag kl 9 (uppehåll vid sommar och jul).

Pilgården
Gudstjänst onsdag kl 10.30. Börjar i september.

Lindkullen
Gudstjänst varannan onsdag kl 14.30. Börjar i september.

Gudstjänst firas återkommande i Åsbräcka och Djurhult.

En mässa är en gudstjänst med nattvard.

Med reservation för ändringar.