Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravrättsinnehavare sökes, Västerlanda

På följande gravar har vi satt ned skylt med gravrättsinnehavare sökes.  Kontakta gärna oss för mer information.

Alfredsdotter Klara VÄ 02 278
Friberg Mariana VÄ 02 307-308
Johansson John Algot VÄ 02 307-308
Johansson Karl VÄ 04 046-047
Johansson Olle Petter VÄ 02 074-075
Johansson Paul VÄ 04 046-047
Kallesson Amandus VÄ 04 001-002
Larsson John VÄ 04 156
Olsson Mats VÄ 02 074-075
Olsson Ruth VÄ 04 001-002
Svensson Bengt VÄ 03 009-010
Svensson Edvin Johannes VÄ 03 009-010

Vi har sökt gravrättsinnehavare till följande gravar under drygt två år. Kyrkorådet har därför beslutat att återta nedanstående gravar. Kontakta gärna oss för mer information.

Gravrätter för nedanstående gravar är återtagna genom KR beslut 20161212 §6.  

Adolfsson Sven VÄ 02 142 - 143
Ahlström Axel Edvin VÄ 02 405 - 406 
Ahlström Edvin Valdemar VÄ 02 202 - 203
Andersson Adolf VÄ 02 142 - 143
Andersson Rask Hjalmar VÄ 02 273 - 274
Andersson Reinhold VÄ 04 62 - 63
Andreasson Karl Ludvig VÄ 01 146
Bark John VÄ 02 154 - 155
Bergendal Gustaf Sigfrid VÄ 02 377
Bjuhr Hans VÄ 02 261
Björnram Viktor VÄ 01 138
Börjesson Gärda VÄ 02 261
Callesson Johannes VÄ 02 413 - 414
Carlsson Josef VÄ 01 53 - 54
Carlsson systrarna VÄ 02 413 - 414
Eliasson Åke VÄ 04 146
Eriksson Emanuel VÄ 02 237 - 238
Gillstrand Otto VÄ 04 321 - 322
Jakobsson Olof VÄ 02 159
Jansson John VÄ 02 169 - 170
Johansson Axel VÄ 04 189
Johansson Fredrik VÄ 02 11 - 12 
Johansson Hildur VÄ 04 111
Johansson Johan VÄ 02 147 - 148
Johansson Karl VÄ 04 228
Johansson Olof Petter VÄ 02 409 - 410
Karlsson Artur VÄ 02 296 - 297
Karlsson Leander VÄ 04 40 - 41
Kristiansson Bror VÄ 04 343 - 344
Kristiansson Wester Karl VÄ 02 273 - 274
Larsson Lars VÄ 04 181 - 182
Linneroth Ester VÄ 02 58 - 59
Mårtensson Vilhelm VÄ 02 102 - 103 
Nilsson Axel VÄ 02 105
Olsson Axel VÄ 02 409 - 410
Olsson Frans VÄ 02 27 - 28
Olsson Johan VÄ 02 270 - 271 
Pettersson Gustaf Albert VÄ 02 333 - 334
Pettersson Johan VÄ 01 194 - 195
Pettersson Olaus VÄ 02 262
Samuelsson Ivar VÄ 02 270 - 271
Samuelsson Viktoria VÄ 04 111
Severinsson Lars VÄ 01 181 - 182
Svensson Karl VÄ 02 294 - 295
Svensson Karl VÄ 04 79 - 80
Svensson Oskar VÄ 04 307 - 308 
Thorsson Nils VÄ 01 53 - 54
Tollesson Olle Petter VÄ 02 27 - 28
Westman Joel VÄ 01 156 - 157
Åberg Otto VÄ 02 249 - 250
 

Gravrätter för nedanstående gravar är återtagna genom KR beslut 20160125 §6. 

Andersson, Axel 02/064-065
Andersson, Johan Alfred 02/241-242
Arvidsson, Anders 04/009-010
Bergqvist, Åke 04/109
Bertilsson, Sigrid Naemi 04/118
Christensson, Folke Ragnar 04/227
Digh, Algot 04/095-096
Hansson, Sven 02/205
Hermansson, Anna-Brita 02/400
Holm, Ivar 02/157-158
Johansson, Alex 02/350-351
Johansson, Axel 04/105
Karlén, Albert 02/229-230
Linderoth, Richard 02/084-085
Norén, P M 02/447-448
Olsson, Arvid 02/474
Svensson, Janne Petter 02/023-024

Lisbeth Olsson

Lisbeth Olsson

Svenska kyrkan i Lilla Edet