mat

Det händer i Fuxerna

Vuxen-barn 0-6 år
Tisdagar kl 10-12 i Fuxerna församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Kornelia Wernlund, 0706-49 66 80.

After School
Klass 0-3 och klass 4-6.
Anmälan och ansvarig: Anette Johansson.

OAS (Older After School)
12-13 år i Fuxerna församlingshem.
Anmälan och ansvarig: Helén Eriksson.

Ungdomsgrupp
Varannan onsdag kl 17.30-20.30, ojämn vecka, i Fuxerna församlingshem.
Ansvarig: Helén Eriksson.

Högmässa
Varje söndag kl 10 högmässa i Fuxerna kyrka, kyrkkaffe.

Veckomässa
Tisdagar kl 9 i Fuxerna kyrka.
Onsdagar kl 18 i Fuxerna kyrka.

Finsk gudstjänst
En söndag i månaden kl 12 i Fuxerna kyrka.

Finsk bibelstudiegrupp
Torsdagar kl 13-14.30 i Fuxerna församlingshem.
Ansvarig: Merja Elina Andersson.

Sommarcafé
Varje onsdag 8 juni - 24 augusti i församlingshemmet.

Café Fuxerna
Onsdagar kl 16-18 i Fuxerna församlingshem, startar 7 sep.