Enskilda samtal

Våra diakoner och präster är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.