Samtal

Våra diakoner och präster är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.

Diakon

Inger Lindeskog

Inger Lindeskog

Svenska kyrkan i Lilla Edet

Diakon

Merja Elina Andersson

Merja Elina Andersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet