medlem

Medlemskap

Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig! Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Vi finns med genom hela livet - när det lilla barnet döps, ungdomen blir konfirmerad, kärleken sluter förbund och vid kistvilan vid livets slut.

Vi erbjuder samtal, stöttar ensamma och sjuka, verkar för migration och finns för de som behöver olika former av stöd.

Vi firar gudstjänst varje söndag i alla våra tre församlingar, dessutom återkommande i Åsbräcka och Djuhult. Vi har flera körer, språkcafé, sopplunch, studiegrupper, barngrupper, konfirmandgrupper, ungdomsarbete, gemenskapsträffar, vägkyrkor och sommarkyrka.

Dop
Alla som döps i Svenska kyrkans ordning blir kyrkotillhöriga (medlemmar). Man kan också anmäla sig eller sitt barn som kyrkotillhörig i avvaktan på dop.

Konfirmation
Inbjudan till konfirmationsläsning skickas ut till alla 15-åriga medlemmar, men alla är välkomna att delta i konfirmationsläsningen - oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Kyrklig vigsel
Svenska kyrkan i Lilla Edet erbjuder vigsel i församlingens kyrkor. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan. Om ingen av dem är medlem vigs man som regel inte i Svenska kyrkans ordning.

Kyrklig begravning
Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning. Den som är medlem i Svenska kyrkan har dessutom rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkan tolkar den avlidnes beslut om utträde som en uttalad önskan att inte ha begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Rätt att rösta
Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.

Kyrkoavgift och begravningsavgift
Kyrkans verksamhet finansieras med kyrkoavgiften. Den betalas av alla vuxna medlemmar.

Begravningsavgiften, som för medlemmar är inbakad i kyrkoavgiften, betalar alla vuxna, oavsett medlemskap. Båda avgifterna beräknas på samma sätt som den kommunala inkomstskatten och betalas via skattsedeln.