Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Suomeksi (finska)

Ruotsin kirkko on evankelis-luterilainen kirkko

Ruotsin kirkko on evankelis-luterilainen kirkko jonka perustana on Raamatun evankeliumit ja niiden kertomukset Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Luterilaisuuden perustana on saksalaisen teologin Martin Lutherin uskonpuhdistus 1500-luvulla. Ruotsin kirkko on avoin kansankirkko kaikille Ruotsissa asuville.

Yhteinen tehtävä

Ruotsin kirkon perustehtäviä ovat jumalanpalvelus, opetus, diakonia ja lähetys. Kirkko toimii ennen kaikkea paikallisten seurakuntien kautta. Seurakunnan toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka asuvat seurakunnan alueella pysyvästi tai ovat siellä tilapäisesti. Seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista kuten kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaus.

Lue lisää

Lilla Edet 2019

SEURAKUNNAN SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Jumalanpalvelukset Fuxernan kirkossa klo 12

18/8, 22/9 ja 20/10.

Raamattupiiri Fuxernan seurakuntakodilla maanantaisin klo 13, 26/8.

FÖRSAMLINGENS FINSKPRÅKIGA VERKSAMHET

Gudstjänster i Fuxerna kyrkan kl. 12

18/8, 22/9 och 20/10.

Bibelstudiegrupp på måndagar kl. 13 i Fuxerna församlingshem börjar den 26/8.

Diakoni

Merja Elina Andersson

Merja Elina Andersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet