Seurakunnan suomenkielinen toiminta.

Församlingens finskspråkiga verksamhet

Ruotsin kirkko on evankelis-luterilainen kirkko jonka perustana on Raamatun evankeliumit ja niiden kertomukset Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Luterilaisuuden perustana on saksalaisen teologin Martin Lutherin uskonpuhdistus 1500-luvulla. Ruotsin kirkko on avoin kansankirkko kaikille Ruotsissa asuville.

Yhteinen tehtävä

Ruotsin kirkon perustehtäviä ovat jumalanpalvelus, opetus, diakonia ja lähetys. Kirkko toimii ennen kaikkea paikallisten seurakuntien kautta. Seurakunnan toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka asuvat seurakunnan alueella pysyvästi tai ovat siellä tilapäisesti. Seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista kuten kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaus.

SEURAKUNNAN SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Jumalanpalvelukset Fuxernan kirkossa klo 12, 31/3, 28/4 ja 26/5.
Suomenkielinen raamattupiiri maanantaisin klo 13-14.30 
Fuxernan seurakuntakodilla.

FÖRSAMLINGENS FINSKPRÅKIGA VERKSAMHET

Gudstjänster i Fuxerna kyrka kl. 12, 31/3, 28/4 och 26/5.
Bibelstudiegrupp på måndagar kl. 13-14.30 i Fuxerna församlingshem.

www.svenskakyrkan.se/suomeksi.