Seurakunnan suomenkielinen toiminta.

Församlingens finskspråkiga verksamhet

Ruotsin kirkko on evankelis-luterilainen kirkko jonka perustana on Raamatun evankeliumit ja niiden kertomukset Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Luterilaisuuden perustana on saksalaisen teologin Martin Lutherin uskonpuhdistus 1500-luvulla. Ruotsin kirkko on avoin kansankirkko kaikille Ruotsissa asuville.

Yhteinen tehtävä

Ruotsin kirkon perustehtäviä ovat jumalanpalvelus, opetus, diakonia ja lähetys. Kirkko toimii ennen kaikkea paikallisten seurakuntien kautta. Seurakunnan toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka asuvat seurakunnan alueella pysyvästi tai ovat siellä tilapäisesti. Seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista kuten kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaus.

SEURAKUNNAN SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Jumalanpalvelukset Fuxernan kirkossa klo 12, 19/9, 17/10, 28/11, 26/12.
Raamattupiiri torstaisin klo13-14.30 Fuxernan seurakuntakodilla. Alkaen 27/1.

FÖRSAMLINGENS FINSKPRÅKIGA VERKSAMHET

Gudstjänster i Fuxerna kyrka kl. 12, 19/9, 17/10, 28/11 och 26/12.
Bibelstudiegrupp på torsdagar kl. 13-14.30 i Fuxerna församlingshem, startar 27/1.

Ruotsin kirkon sivuja www.svenskakyrkan.se/suomeksi pidetään ajan tasalla koronatilanteessa.

Kauneimmat joululaulut Da Capo kuoron kanssa 18/12 klo 15 Fuxernan kirkossa.
De vackraste finska julsångerna med Da Capo kören 18/12 kl.15 i Fuxerna kyrka.