Gravrättsinnehavare sökes

Om en grav saknar registrerad gravrättsinnehavare kan gravrätten efter en tid förklaras vara förverkad och graven tas bort.

Vid inventering av gravplatserna har följande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter. Samtliga dessa gravplatser har försetts med skylt om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några av gravarna är också vanskötta.

Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33) vill Lilla Edets pastorat anmoda släktingar eller närstående till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsinnehavare kan ske.

Se aktuella gravar (gravnummer och namn) i

Med hänvisning till begravningslagen. (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33)