Gravrättsinnehavare sökes

Om en grav saknar registrerad gravrättsinnehavare kan gravrätten efter en tid förklaras vara förverkad och graven tas bort.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravregister där det anges personuppgifter på dem som gravplatsen upplåtits till eller övergått till. De gravar som berörs av delgivningen är försedda med skyltar med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33) vill
Lilla Edets pastorat anmoda släktingar eller närstående till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravboken kan ske. Kontakta oss gärna för mer information.

Se aktuella gravar (gravnummer och namn) i