grav

Kyrkogårdens år

December - april

Snöröjning och grusning vid behov. Faktura på årsskötsel skickas ut i slutet av januari. Service och underhåll på maskiner och utrustning. Vårstädning på kyrkogårdarna. Granris och utbrunna ljus tas bort.

April - maj

Plantering av vårblommor så fort det är frostfritt, och röjs av i slutet på maj eller i början av juni. Skötsel av gräs- och grusytor. Grundskötsel utförs.

Juni - september

Under juni månad planteras sommarblommorna och är klart till midsommarafton. Grundskötsel utförs. Skötsel av gräs- och grusytor. 

September - november

Sommarblommorna tas bort. Skötsel av gräs- och grusytor. Granris läggs ut. Kransutläggning och gravljuständning skall vara klart till Allhelgonahelgen. Lövuppsamling.

OBS När det gäller skötsel av gravar (plantering, granris etc.), gäller detta de gravar som har skötselavtal.

gravar
Västerlanda kyrkogård