Askgraven på Högstorps kyrkogård.
Foto: Carl-Henrik Karlsson

Askgrav Högstorp

Ett alternativ till minneslund, för den som önskar att kunna gå till en speciell plats med den avlidnes namn på en platta.

En askgrav är en gemensam gravplats som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för. Gravrätten är begränsad vilket innebär att man inte har rätt att bestämma hur graven skall se ut eller ordnas. Snittblommor och ljus får sättas på anvisad plats. Gravrätten upplåts på 25 år och förnyas vid ny gravsättning. Anhöriga får vara med vid gravsättningen.

På Högstorp består den av ett antal plattor som var och en är en grav. Det kremerade stoftet ligger i en svart sammetspåse som läggs i en kammare under plattan. På plattan fästs en namnplatta av brons, med namn och år.

Askgravplatsen anlades år 2010 och är en gammal grav. Istället för att den skulle förfalla fick den nytt liv och får nu bli till glädje för många.

Askgravplats 9.580 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 460 kr, namnplatta 2.050 kr och 290 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning. Pris år 2024.