grav
Foto: Jenny Engström

Askgrav Västerlanda

Ett alternativ till minneslund, för den som önskar att kunna gå till en speciell plats med den avlidnes namn på en platta.

En askgrav är en gemensam gravplats som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för. Gravrätten är begränsad vilket innebär att man inte har rätt att bestämma hur graven skall se ut eller ordnas. Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma, men de anhöriga får medverka till utsmyckningen med snittblommor och vinterdekoration i förvaltningens vasar eller ljus i lykta. 

Gravrätten upplåts på 25 år och förnyas vid ny gravsättning. Anhöriga får vara med vid gravsättningen.

I Västerlanda är den i form av en rund stenformation. Det kremerade stoftet, i urna eller sammetspåse, nedsätts i gräsmattan närmast den sten som en namnplatta fästs på.

Askgraven i Västerlanda togs i bruk år 2021.

Askgravplats 9.580 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 460 kr, namnplatta 2.050 kr och 290 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning. Pris år 2024.