Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

församlingsbladet Maria

Tidningen ges ut med fyra nr/år och distribueras till alla hushåll i våra tre församlingar.

Namnet Maria syftar på Jesu mor som fick föda Guds son, Maria från Magdala som var i Jesu närhet, samt Maria, Jakobs mor, som var det första vittnet om Jesu uppståndelse.

Ansvarig utgivare: Marcus Stille
Redaktion: Inger Lindeskog, Ingrid Trulsson, Lisbeth Olsson

Vi är tacksamma för både ris och ros, förslag och tankar.

Församlingsbladet kan laddas ner och läsas som pdf-fil.

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 2 2019

Nr 1 2019

 

Nr 4 2018

Nr 3 2018

Nr 2 2018

Nr 1 2018

 

Nr 1 2017

Nr 2 2017

Nr 3 2017

Nr 4 2017

 

Nr 4 2016

Nr 3 2016

Nr 2 2016

Nr 1 2016

 

Nr 4 2015

Nr 3 2015

Nr 2 2015 

Nr 1 2015 Längre artikel av Mikaela Hult.

 

Nr 4 2014

Nr 3 2014

Nr 2 2014

Nr 1 2014 

 

Nr 4 2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013