Församlingsbladet Maria

Tidningen utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla hushåll i Fuxerna-Åsbräcka, Hjärtum och Västerlanda församlingar.

Namnet Maria syftar på Jesu mor som fick föda Guds son, Maria från Magdala som var i Jesu närhet, samt Maria, Jakobs mor, som var det första vittnet om Jesu uppståndelse.

Ansvarig utgivare: Marcus Stille
Redaktion: Henrik Mossberg, Lisbeth Olsson, Rolf Pettersson, Patrik Björk

Vi är tacksamma för både ris och ros, förslag och tankar.

Här nedanför kan du ladda ner Maria-bladet som pdf. 

Nr 4 2023

Nr 3 2023

Nr 2 2023

Nr 1 2023

Nr 4 2022

Nr 3 2022

Nr 2 2022

Nr 1 2022

Nr 4 2021

Nr 3 2021

Nr 2 2021

Nr 1 2021

Nr 4 2020

Nr 3 2020

Nr 2 2020

Nr 1 2020

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 2 2019

Nr 1 2019

Nr 4 2018

Nr 3 2018

Nr 2 2018

Nr 1 2018

Nr 4 2017

Nr 3 2017

Nr 2 2017

Nr 1 2017

 

Nr 4 2016

Nr 3 2016

Nr 2 2016

Nr 1 2016

 

Nr 4 2015

Nr 3 2015

Nr 2 2015 

Nr 1 2015 

 

Nr 4 2014

Nr 3 2014

Nr 2 2014

Nr 1 2014 

 

Nr 4 2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013