Djurhults kapell

Några kilometer från Öresjö, mellan Uddevalla och Trollhättan, ligger fjällbygdens pärla.

På gång

GUDSTJÄNSTER 2023 - 2024

Första söndagen i advent, 3 dec kl 16. Gudstjänst, Rolf Pettersson
Annandag jul, 26 dec kl 16. Högmässa, Carl Sixten Block
Trettondedag jul, 6 jan kl 16. Musikgudstjänst, Christian Fehn, kyrkokör
Fastlagssöndagen, 11 februari kl 16. Gudstjänst, Johannes Kannas
Tredje söndagen i fastan, 3 mars kl 16. Högmässa, Marcus Stille
Påskdagen, 31 mars kl 16. Gudstjänst, Johannes Kannas
Bönsöndagen, 5 maj kl 16. Gudstjänst, Johannes Kannas
Heliga trefaldighets dag, 26 maj kl 16. Högmässa, Rolf Pettersson

Välkomna!

Hemsidan www.djurhultskapell.se

Kaffeservering och gåvor
Kapellbyggnaden är kulturminnesförklarad och det snart hundraåriga kapellet med sitt vackra torn, kräver en hel del underhåll. Omläggning av skiffertaket kunde utföras tack vare att besökare, ortsbor och andra intresserade lämnat gåvor till takomläggningen.

Stiftelsen Fjällbygdens kapell behöver pengar för att hålla kapellet och dess inventarier i stånd. Förhoppningen att även fortsättningsvis få hjälp med kostnaderna för underhållet, genom givmilda besökare i samband med förrättningar, som åhörare till musikevenemang, besökare till caféerna och andra evenemang eller genom enskilda donationer. 

Stiftelsen Fjällbygdens kapell
Medarrangör Studieförbundet Sensus
Vi tar Swish: 123 023 48 49

Om kapellet

Geografiskt hör det till Uddevalla kommun, men ligger mycket nära gränserna för Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner.

I den kyrkliga indelningen ligger det i Ljungskile församling, men då tanken var att det även skulle betjäna Hjärtums församlingsbor i fjällbygden, har Hjärtums församling (Lilla Edets pastorat) under många år stöttat driften på olika sätt.

Det var i början av 1900-talet som man såg behovet av ett eget kapell och 1918 hade man samlat ihop 3000 kr. Efter ytterligare fyra år hade kapitalet ökat till 12500 kr, och med ett löfte om lån skred man till verket. 1924 bildades Stiftelsen Fjällbygdens kapell och 1926 stod kapellet färdigt – byggt av ortsbefolkningen. Tomten för kapell och senare prästbostad skänktes av Karl och Tekla Johansson.

1998 renoverades kapellet och fick då ett samlingsrum för kyrkkaffe, café och andra samlingar. 

När kapellet byggdes fick prästen hyra in sig på ålderdomshemmet, men senare byggde man en prästbostad nära kapellet. Idag finns det ingen präst på plats, utan gudstjänster leds av präst och musiker från Hjärtum och Västerlanda, och förrättningar leds av personal från Ljungskile församling.

Rytmen i kapellet bestäms av gudstjänsterna som firas en gång i månaden. I januari, på trettondag jul, sjunger man julens sånger och har ett traditionellt julspel. Och julkrubban som är tillverkad på plats är verkligen sevärd. Inför midsommar smyckar man kapellet med björkar och blommor. Midsommarnattsgudstjänsten börjar inne i kapellet sent på kvällen, och avslutas med att man sjunger det sista utanför. 

På sommaren bjuder man även in till sommarcafé, vilket ger rum för samtal om hembygden och även att se på gamla gravar. Första advent är det auktion som syföreningen bjuder in till. Då blir det mycket brödförsäljning. 

Marie Lindmark är ordförande i stiftelsen som driver Djurhults kapell 

Läs om kapellet på hemsidan Djurhultskapell.se samt reportage om Djurhults kapell i församlingsbladet Maria, nr 2 2014.

Tidigare somrar

Från sommaren 2015 har det under juli månad arrangerats "berättarcaféer" Djurhults kapell med olika teman.

Bl.a. genomgång av "Konfirmationsbilder 1926-1961" och tydningar av texter ur gamla köpebrev och bouppteckningar.

Gunilla Wagerstens har visat oss sina tavlor och kort med bibliska motiv.

Ulla Olson har visat upp sin hobby att "hugga" i sten och Mona Jansson har berättat om biodling och visat hur det fungerar i en bikupa. 

Stig Olausson har berättat om sin far "Gösta Canada" och hans äventyr i Canada och USA.

Ingvar Jonsson berättade på ett av caférna om "vägarna" förr innan landsvägarna byggdes.

Släktforskaren Rune Karlsson har gästat oss vid ett par tillfällen och berättat om Carl Gustaf Svingel och Oskar Ferdinand Foster. 

Därutöver har det arrangerats bygdevandringar med kapellet som utgångspunkt. Bl.a. har det anordnats vandringar till Kollerö Bruk och Kullingen i Lärsbo.

2020 och 2021 arrangeras inga berättarcaféer. Istället satsas på "Fotoutställning" utomhus av Olof Jonssons bilder.