Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Djurhults kapell

Några kilometer från Öresjö, mellan Uddevalla och Trollhättan, ligger fjällbygdens pärla.

På gång

GUDSTJÄNSTER

Midfastosöndagen 31 mars kl 16, Gudstjänst, Roland Kristensson

Annandag påsk 22 april kl 16, Gudstjänst, Gösta Mellberg

5 söndagen efter påsk 19 maj kl 16, Högmässa, Christian Fehn

Torsdag 20 juni kl 21, Midsommargudstjänst, Marcus Stille

Apostladagen 21 juli kl 16, Gudstjänst, Roland Kristensson

10 söndagen efter trefaldighet 25 augusti kl 16, Högmässa, Marcus Stille

Den helige Mikaels dag 29 september kl 16, Gudstjänst, Rolf Pettersson

19 söndagen efter trefaldighet 27 oktober kl 16, Gudstjänst Rolf Pettersson

Välkomna!

Fjällbygdens kapellstiftelse

Om kapellet

Geografiskt hör det till Uddevalla kommun, men ligger mycket nära gränserna för Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner.

I den kyrkliga indelningen ligger det i Ljungskile församling, men då tanken var att det även skulle betjäna Hjärtums församlingsbor i fjällbygden, har Hjärtums församling (Lilla Edets pastorat)  under många år stöttat driften på olika sätt.

Det var i början av 1900-talet som man såg behovet av ett eget kapell och 1918 hade man samlat ihop 3000 kr. Efter ytterligare fyra år hade kapitalet ökat till 12500 kr, och med ett löfte om lån skred man till verket. 1924 bildades Stiftelsen Fjällbygdens kapell och 1926 stod kapellet färdigt – byggt av ortsbefolkningen. Tomten för kapell och senare prästbostad skänktes av Karl och Tekla Johansson.

1998 renoverades kapellet och fick då ett samlingsrum för kyrkkaffe, café och andra samlingar. 

När kapellet byggdes fick prästen hyra in sig på ålderdomshemmet, men senare byggde man en prästbostad nära kapellet. Idag finns det ingen präst på plats, utan gudstjänster leds av präst och musiker från Hjärtum och Västerlanda, och förrättningar leds av personal från Ljungskile församling.

Rytmen i kapellet bestäms av gudstjänsterna som firas en gång i månaden. I januari, på trettondag jul, sjunger man julens sånger och har ett traditionellt julspel. Och julkrubban som är tillverkad på plats är verkligen sevärd. Inför midsommar smyckar man kapellet med björkar och blommor. Midsommarnattsgudstjänsten börjar inne i kapellet sent på kvällen, och avslutas med att man sjunger det sista utanför. På sommaren bjuder man även in till sommarcafé, vilket ger rum för samtal om hembygden och även att se på gamla gravar. 

Första advent är det auktion som syföreningen bjuder in till. Då blir det mycket brödförsäljning. 

Ulla Olsson som är ordförande i stiftelsen som driver Djurhults kapell säger:

– För mig är det naturligt att engagera sig för bygden och ta vara på dess historia och kulturvärden – kanske särskilt viktigt i en tid med så mycket information att vi glömmer eller tappar bort våra rötter och vår värdegrund. Vi är några i bygden som anordnat historievandringar i området för att hålla berättandet levande men även för att bidra till att skapa mötesplatser. Kyrkan och dess värdegrund utgör en central utgångspunkt i fjällbygden och har genom åren skapat ett stort engagemang bland bygdens folk – och det vill vi att den skall fortsätta att göra.

– I framtiden hoppas jag på fler aktiviteter i kyrkan och i samlingssalen, kanske som ett bygdens hus – en naturlig mötesplats för fler att besöka och verka i. Kapellet är lagom stort för minnesvärda stunder som bröllop, dop eller begravningar. Genom att det inte är så stort är det lätt att smycka kapellet och skapa den känsla och närhet man eftersträvar för varje unikt tillfälle.

Läs om kapellets historia, samt reportage om Djurhults kapell i församlingsbladet Maria, nr 2 2014.

Tidigare sommar

Sommaren 2015 hade vi café fem lördagar. Första lördagen var det konfirmationsbilder 1926-1961. Andra lördagen läste ordförande Ulla ur gamla köpebrev och bouppteckningar från mitten av 1800-talet. Tredje lördagen visade Gunilla Wagersten sina tavlor och kort med bibliska motiv. Fjärde lördagen visade Ulla sin hobby att "hugga" i sten. Sista lördagen berättade Mona Jansson om biodling och visade hur det fungerar i en bikupa. I snitt kom det drygt 20 personer per gång.