Djurhults kapell

Några kilometer från Öresjö, mellan Uddevalla och Trollhättan, ligger fjällbygdens pärla.

På gång

GUDSTJÄNSTER 2021

Fastlagssöndagen, 14 feb kl 16, Högmässa, Gösta Mellberg

Tredje söndagen i fastan, 7 mars kl 16, Gudstjänst, Lennart Johnsson

Annandag påsk, 5 april kl 16, Gudstjänst, Lennart Johnsson

Femte söndagen i påsktiden, 2 maj kl 16, Högmässa, Gösta Mellberg

Välkomna!

Kaffeservering och gåvor
Stiftelsen Fjällbygdens kapell behöver pengar för att renovera taket. Alla våra aktiviteter sker ideellt och vi säljer kaffe med hembakat vid de flesta av våra aktiviteter. Behållningen går oavkortat till takrenoveringen. Vi hoppas på fortsatt givmilda besökare.

Välkomna!  

Stiftelsen Fjällbygdens kapell

Medarrangör Studieförbundet Sensus
(Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet)
Vi tar Swish: 123 02 348 49

Om kapellet

Geografiskt hör det till Uddevalla kommun, men ligger mycket nära gränserna för Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner.

I den kyrkliga indelningen ligger det i Ljungskile församling, men då tanken var att det även skulle betjäna Hjärtums församlingsbor i fjällbygden, har Hjärtums församling (Lilla Edets pastorat)  under många år stöttat driften på olika sätt.

Det var i början av 1900-talet som man såg behovet av ett eget kapell och 1918 hade man samlat ihop 3000 kr. Efter ytterligare fyra år hade kapitalet ökat till 12500 kr, och med ett löfte om lån skred man till verket. 1924 bildades Stiftelsen Fjällbygdens kapell och 1926 stod kapellet färdigt – byggt av ortsbefolkningen. Tomten för kapell och senare prästbostad skänktes av Karl och Tekla Johansson.

1998 renoverades kapellet och fick då ett samlingsrum för kyrkkaffe, café och andra samlingar. 

När kapellet byggdes fick prästen hyra in sig på ålderdomshemmet, men senare byggde man en prästbostad nära kapellet. Idag finns det ingen präst på plats, utan gudstjänster leds av präst och musiker från Hjärtum och Västerlanda, och förrättningar leds av personal från Ljungskile församling.

Rytmen i kapellet bestäms av gudstjänsterna som firas en gång i månaden. I januari, på trettondag jul, sjunger man julens sånger och har ett traditionellt julspel. Och julkrubban som är tillverkad på plats är verkligen sevärd. Inför midsommar smyckar man kapellet med björkar och blommor. Midsommarnattsgudstjänsten börjar inne i kapellet sent på kvällen, och avslutas med att man sjunger det sista utanför. På sommaren bjuder man även in till sommarcafé, vilket ger rum för samtal om hembygden och även att se på gamla gravar. 

Första advent är det auktion som syföreningen bjuder in till. Då blir det mycket brödförsäljning. 

Marie Lindmark är ordförande i stiftelsen som driver Djurhults kapell

Läs om kapellets historia, samt reportage om Djurhults kapell i församlingsbladet Maria, nr 2 2014.

Tidigare sommar

Sommaren 2015 hade vi café fem lördagar. Första lördagen var det konfirmationsbilder 1926-1961. Andra lördagen läste ordförande Ulla ur gamla köpebrev och bouppteckningar från mitten av 1800-talet. Tredje lördagen visade Gunilla Wagersten sina tavlor och kort med bibliska motiv. Fjärde lördagen visade Ulla sin hobby att "hugga" i sten. Sista lördagen berättade Mona Jansson om biodling och visade hur det fungerar i en bikupa. I snitt kom det drygt 20 personer per gång.