Återgångsgrav

Vi har flera gravar med stenramar som återgått till kyrkogårdsförvaltningen. För att de skall bevaras erbjuds de nu som återgångsgravar.

Det vanligaste skälet till att graven återgått till kyrkogårdsförvaltningen är att ingen längre finns antecknad som gravrättsinnehavare. Men det kan även handla om att anhöriga bett om det eller att graven varit vanvårdad. Bruket med återgångsgravar bidrar till att karaktären på våra kyrkogårdar kan bevaras för framtiden.

Gravstenen kan slipas ned och förses med ny text, alternativt fästs en metallplatta över, vilket både är ekonomiskt och miljövänligt. Namnen på tidigare begravda i gravplatsen finns kvar i våra register.

Till skillnad mot övriga gravplatser kan bokning av återgångsgrav ske medan man lever. Kostnad för förhandsbokning är 1000 kr och man förbinder sig då att hålla gravplatsen i ordnat skick. Den förtida innehavaren äger rätt att bestämma vem eller vilka som kan gravsättas inom gravplatsen.

Urnor kan sättas ned i samtliga återgångsgravar. För kistbegravning måste en preliminär bedömning göras för varje enskild gravplats. Gravsättningen i en återgångsgrav sker i regel i det övre orörda jordlagret.