Meny

Gravskötselavtal

Om man inte vill eller har möjlighet att sköta gravplatsen, kan man teckna ett skötselavtal.

Priserna gäller för år 2020.

Planteringslåda 680 kr
Två planteringslådor på samma grav 970 kr 
(I priset ingår vår- och sommarplantering, granris vid allhelgona, vattning och övrig skötsel.)

Skötsel av ramgrav med grus 360 kr
Skötsel av dubbel ramgrav med grus 520 kr

Vinterkrans 180 kr  

Ovanstående avtal sluts för ett år löpande, eller tre år. Efterfrågas övriga arbeten debiteras en kostnad om 300 kr per påbörjad timme. För hantering av gravstenar hänvisas till företag som arbetar med detta.

Askgravplats 7.900 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 335 kr, namnplatta 1.650 kr och 200 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning.

Minneslund är avgiftsfritt och finns på Högstorp och i Hjärtum.

Lisbeth Olsson

Lisbeth Olsson

Svenska kyrkan i Lilla Edet