Högstorp

Gravskötselavtal

Om man inte vill eller har möjlighet att sköta gravplatsen, kan man teckna ett skötselavtal.

Priserna gäller för år 2024.

Planteringslåda 800 kr
Två planteringslådor på samma grav 1.150 kr 
(I priset ingår vår- och sommarplantering, granris vid allhelgona, vattning och övrig skötsel.)

Skötsel av enkelgrav med grus 430 kr
Skötsel av dubbelgrav med grus 610 kr

Vinterkrans 220 kr  

Ovanstående avtal sluts för ett år löpande, eller tre år. Efterfrågas övriga arbeten debiteras en kostnad om 350 kr per påbörjad timme. För hantering av gravstenar hänvisas till företag som arbetar med detta.

Askgravplats 9.580 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 460 kr, namnplatta 2.050 kr och 290 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning. Pris år 2024.

Minneslund är avgiftsfritt och finns på Högstorp och i Hjärtum.