Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötselavtal

Om man inte vill eller har möjlighet att sköta gravplatsen, kan man teckna ett skötselavtal.

Priserna gäller för år 2019.

Planteringslåda 670 kr
Två planteringslådor på samma grav 950 kr 
(I priset ingår vår- och sommarplantering, granris vid allhelgona, vattning och övrig skötsel.)

Skötsel av ramgrav med grus 350 kr
Skötsel av dubbel ramgrav med grus 510 kr

Vinterkrans 175 kr  

Ovanstående avtal sluts för ett år löpande, eller tre år. Efterfrågas övriga arbeten debiteras en kostnad om 300 kr per påbörjad timme. För hantering av gravstenar hänvisas till företag som arbetar med detta.

Askgravplats 7.800 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 335 kr, namnplatta 1.650 kr och 230 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning.

Minneslund är avgiftsfritt och finns på Högstorp och i Hjärtum.

Lisbeth Olsson

Lisbeth Olsson

Svenska kyrkan i Lilla Edet