Högstorp

Gravskötselavtal

Om man inte vill eller har möjlighet att sköta gravplatsen, kan man teckna ett skötselavtal.

Priserna gäller för år 2022.

Planteringslåda 705 kr
Två planteringslådor på samma grav 1.010 kr 
(I priset ingår vår- och sommarplantering, granris vid allhelgona, vattning och övrig skötsel.)

Skötsel av ramgrav med grus 380 kr
Skötsel av dubbel ramgrav med grus 540 kr

Vinterkrans 190 kr  

Ovanstående avtal sluts för ett år löpande, eller tre år. Efterfrågas övriga arbeten debiteras en kostnad om 300 kr per påbörjad timme. För hantering av gravstenar hänvisas till företag som arbetar med detta.

Askgravplats 8.210 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 400 kr, namnplatta 1.800 kr och 250 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning. Pris 2022.

Minneslund är avgiftsfritt och finns på Högstorp och i Hjärtum.