Högstorp

Gravskötselavtal

Om man inte vill eller har möjlighet att sköta gravplatsen, kan man teckna ett skötselavtal.

Priserna gäller för år 2021.

Planteringslåda 690 kr
Två planteringslådor på samma grav 990 kr 
(I priset ingår vår- och sommarplantering, granris vid allhelgona, vattning och övrig skötsel.)

Skötsel av ramgrav med grus 370 kr
Skötsel av dubbel ramgrav med grus 530 kr

Vinterkrans 185 kr  

Ovanstående avtal sluts för ett år löpande, eller tre år. Efterfrågas övriga arbeten debiteras en kostnad om 300 kr per påbörjad timme. För hantering av gravstenar hänvisas till företag som arbetar med detta.

Askgravplats 8.050 kr. I priset ingår gravskötsel i 25 år, askhölje och namnplatta. Vid ny nedsättning i samma grav tillkommer askhölje 400 kr, namnplatta 1.800 kr och 200 kr/år för att garantera gravskötsel i 25 år efter sista nedsättning. Pris 2021.

Minneslund är avgiftsfritt och finns på Högstorp och i Hjärtum.

Lisbeth Olsson

Lisbeth Olsson

Svenska kyrkan i Lilla Edet