kyrkogård

Hjärtums kyrkogård

Hjärtums kyrkogård ligger någon kilometer från kyrkan. Den kallades förr Skees begravningsplats.

Här finns även minneslund och askgrav.

Kyrkogården var från början en kolerakyrkogård och anlades som sådan under första delen av 1800-talet. Men från 1860-talet har den varit i bruk som allmän kyrkogård. Bevattningsbrunnarna anlades på 1950-talet.

Kyrkogården ligger på den högplatå som kallades Hjärtums Skee (Skeevägen ligger i byn) och var där som Slaget vid Hjärtum utspelade sig 27 september 1657 under "Krabbefejden".

Mer information om Hjärtums och Västerlandas kyrkor och kyrkogårdar finns i följande böcker:

Hjärtums och Västerlanda kyrkor, Maj-Brit Wadell, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968.

Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe, häradshistorik, L.M. Svenungsson, Uddevalla 1960.