Kapellets historia

Redan 1906 planerade man för ett kapell. Åren 1923-1924 kunde kapellet byggas.

För drygt hundra år sedan var västra sidan av Öresjö "väglöst" land. Fjällbygden på västra sidan av Öresjö tillhörde Hjärtums socken och för att komma till kyrkan i Hjärtum för gudstjänster, dop, konfirmationsläsning och begravningar, så var färdvägens första etapp "över sjön".

Enligt boken "HJÄRTUM - En socken beskrivning" av L. M. Svenungsson utgiven 1930, så planerades redan år 1906 ett uppförande av kapell och omkring 1917 började medel för denna tankes förverkligande insamlas och åren 1923-1924 kunde kapellet byggas.

Enligt boken förrättades invigningen i juli 1926 av biskop E. H. Rodhe. Uppförandekostnaden var omkring 35.000 kr, tomt och område för kyrkan skänktes av markägaren Karl Johansson. Virke för byggnaden gavs av enskilda i trakten och av Forshälla kommun. Stor offervillighet visades av ortsbefolkningen.

Fjällbygdens kyrka skall enligt boken äga tvenne ringklockor på 500 re-spektive 300 kg. De lär ha inskrifterna "Fjällbygdens Kyrka år 1924" plus ett bibelord. Orgeln till kyrkobyggnaden är skänkt, ävenså en moraklocka. (Altartavlan, dopfunt, nummertavlor m.m. är förfärdigade av Valfrid Andersson, Forshälla.)

Ägare till kyrkan med dess tillhörigheter är stiftelsen "Fjällbygdens kapell", vars stadgar datera sig från den 1 oktober 1924.