Foto: Linda Forssén

Dopfadder

En fin del av doptraditionen är att utse en eller flera faddrar till den döpte, till stöd och som förebild genom livet.

Vad är det att vara en fadder?
Den som blir fadder ska själv vara döpt och ska ha en längtan och vilja att ha del i den döptes kristna fostran. En del i det livslånga uppdraget är också att vara en vuxen förebild, någon som bryr sig och finns där om man behöver prata. En del i det är att faddern finns där när föräldrarna inte har möjlighet till det.

Hur många faddrar ska jag ha?
Det vanligaste är att ha en till två faddrar. För den som önskar fler än så finns det inga hinder för det. För att det ska vara formellt riktigt i kyrkans bokföring behöver alla faddrar bestämmas till själva dopdagen. Om familjen vill ha fler faddrar efter dopet, går det bra, men sker mer informellt och bokförs inte.

Vad förväntas av mig som fadder?
Det finns många saker som du som dopfadder kan göra för ditt dopbarn. Här är några tips:

• Be för ditt fadderbarn. Be gärna föräldrarna att skriva en lista på bönämnen.
• Kom ihåg dopdagen! Skicka ett kort, ring eller kom på besök.
• Kom ihåg andra viktiga dagar som födelsedag och julafton.
• Hör av dig även i vardagen när det passar. Erbjud att träffas för en fika på stan.
• Med jämna mellanrum kan en idé vara att besöka en kyrka tillsammans.
• Om den döpte är liten kan ni träffas och leka och du kan berätta bibelberättelser.
• Besök kyrkan på någon av kyrkans stora helger tillsammans, till exempel jul eller påsk.
• Gör gärna kyrkliga aktiviteter tillsammans och varför inte ta med någon mer ur den döptes familj till kyrkan?

Vad förväntas inte av mig?
Som fadder tar du inte på dig något juridiskt ansvar för den döpte. Du blir alltså inte en förmyndare om föräldrarna dör.

GDPR - barndop