Högstorp

Gravrättsinnehavare sökes, Högstorp

På följande gravar har vi satt ned skylt med gravrättsinnehavare sökes.  Kontakta gärna oss för mer information.

HÖGSTORPS GAMLA KYRKOGÅRD
Johansson Karl Johan HG MÅSEN 504-505
Lunden P E HG TRAST 791-792

HÖGSTORPS NYA KYRKOGÅRD
Johansson Edvard HN EKEN 419-420
Komu Veikko HN EKEN 266
Larsson Margit Linnea HN BJÖRK 173-174

Följande gravar har återgått genom Kyrkorådets beslut 2020-09-01 §5.

HÖGSTORPS GAMLA KYRKOGÅRD
Gustavsson Amanda Katarina HG MÅSEN 603-604
Larsson Olle Petter HG SVALA 680
Pettersson Magnus Wilhelm HG SVALA 687-688
Snell/Andersson Wilhelm HG SVALA 690

HÖGSTORPS NYA KYRKOGÅRD
Elomaa Johansson Liisa Tuulikki HN BJÖRK 231-232
Marberg Severin Vilhelm HN EKEN 337-338