Högstorp

Gravrättsinnehavare sökes, Högstorp

På följande gravar har vi satt ned skyltar med texten gravrättsinnehavare sökes. Skyltade oktober 2023. Kontakta oss senast 30 juni 2025. 

HÖGSTORPS GAMLA KYRKOGÅRD

Nilsson, Ivar HG MÅSEN 502-503
Sjö, Birger HG MÅSEN 542
Sjöö, Ernst HG MÅSEN 545

HÖGSTORPS NYA KYRKOGÅRD

Aamodt, Ivar HN KASTA 37
Holappa, Johan K HN EKEN 409-410
Lalli, Ilpo Juhani  HN EKEN 515-516
Larsson, Margit HN BJÖRK 173-174
Skogsberg, Nils HN EKEN 415-416

Följande gravar har återgått genom Kyrkorådets beslut 2023-11-22 §5 och 2023-12-19 §9.

HÖGSTORPS GAMLA KYRKOGÅRD
Lunden P E HG TRAST 791-792

HÖGSTORPS NYA KYRKOGÅRD
Johansson Edvard HN EKEN 419-420

Följande gravar har återgått genom Kyrkorådets beslut 2020-09-01 §5.

HÖGSTORPS GAMLA KYRKOGÅRD
Gustavsson Amanda Katarina HG MÅSEN 603-604
Larsson Olle Petter HG SVALA 680
Pettersson Magnus Wilhelm HG SVALA 687-688
Snell/Andersson Wilhelm HG SVALA 690

HÖGSTORPS NYA KYRKOGÅRD
Elomaa Johansson Liisa Tuulikki HN BJÖRK 231-232
Marberg Severin Vilhelm HN EKEN 337-338