I livets slutskede

Livet har ett slut. Och en början. Det kristna hoppet är att när vi lever i tron på Jesus kommer han att föra oss genom dödsskuggans dal till det eviga livets land.

Det kan betyda mycket att få samtala med någon om detta. Våra diakoner finns för samtal och våra präster kan komma hem till er med den heliga nattvarden och kan även ge de sjukas smörjelse.

När vi närmar oss livets slutskede är det lätt att bli vilsen. Frågorna växer. Både för den som kanske snart skall dö och för de som lever vidare. Att i "Vita arkivet" uttrycka sina önskemål om hur begravningen skall vara, är en god hjälp för anhöriga. Tala med en begravningsbyrå om detta och informera även anhöriga om "Vita arkivet".