Det händer i Hjärtum

Vuxen-barn 0-6 år
Måndagar kl 10-12 i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Messy church - för hela familjen
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat, Ingen anmälan, gratis.
En måndag i månaden kl 17-19, Hjärtums församlingshem.

Tisdagscafé
Tisdagar kl 11-13 i Hjärtums församlingshem. Dagens ord kl 12. Kostnad 20 kr.
Ansvarig: Merja Andersson.

Kyrkis 4-6 år
Tisdagar kl 14.30-16, drop-out till kl 18, i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Hjärtum-Västerlanda kyrkokör  - inställt tills vidare
Tisdagar kl 18.30-20.30 i Hjärtums församlingshem.

Mässa med stillhet och lovsång
Enkel nattvardsgudstjänst med lovsång meditation och personlig förbön.
En tisdag i månaden kl 18 i Hjärtums kyrka, 17/8, 14/9, 19/10 och 16/11 2021.
Ansvariga: Christian Fehn och Merja Elina Andersson.

Bibelsamtal 
Tisdagar kl 10, ansvarig Christian Fehn.

Gudstjänstgrupper
Vi samtalar om kommande söndags texter och fördelar uppgifter i gudstjänsten.
Hjärtums församlingshem. Varierande tider, kontakta ansvarig för information.
Ansvarig: Christian Fehn.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Gudstjänst
Varje söndag kl 10, gudstjänst eller högmässa i Hjärtums kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka 
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan och hembygdsmuséet, servering, hantverksutställning och försäljning.