Det händer i Hjärtum

Vuxen-barn 0-6 år
Måndagar kl 10-12 i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Messy church - för hela familjen
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat, Ingen anmälan, gratis.
En måndag i månaden kl 17-19, Hjärtums församlingshem.

Tisdagscafé
Tisdagar kl 11-12.30 i Hjärtums församlingshem. Dagens ord kl 12. Kostnad 20 kr.
Ansvarig: Merja Andersson.

Kyrkis 4-6 år
Tisdagar kl 14.30-16, drop-out till kl 18, i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Hjärtum-Västerlanda-Djurhult kyrkokör
Tisdagar kl 18.30-20.30 i Hjärtums församlingshem.

Mässa med stillhet och lovsång
Enkel nattvardsgudstjänst med lovsång meditation och personlig förbön.
En tisdag i månaden kl 18 i Hjärtums kyrka, 8/2, 3/5 och 31/5 2022.
Ansvariga: Christian Fehn och Merja Elina Andersson.

Gudstjänstgrupper
Vi samtalar om kommande söndags texter och fördelar uppgifter i gudstjänsten.
Hjärtums församlingshem. Varierande tider, kontakta ansvarig för information.
Ansvarig: Christian Fehn.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Gudstjänst
Varje söndag kl 10 högmässa i Hjärtums kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Efter högmässa och förstärkt kyrkkaffe lyssnar vi till en intressant gäst.

Sommarkyrka 
Varje sommar ordnas sommarkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, utställning och servering. Hembygdsmuséet är öppet.