Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Det händer i Hjärtum

Messy church - för hela familjen
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat, Ingen anmälan, gratis.
En måndag i månaden kl 17, Hjärtums församlingshem.

Heliga danser - Cirkeldans
En måndag i månaden kl 18.30 i Hjärtums församlingshem.
Ansvarig: Gudrun Nilsson, 0703-18 05 18.

Tisdagscafé
Tisdagar kl 11-13 i Hjärtums församlingshem. Dagens ord kl 12.
Ansvarig: Barbro Salomonsson.

Barntimmar
Tisdagar kl 13.30 i Hjärtums församlingshem.
Ansvarig: Antonie Hoffmann

Hjärtum-Västerlanda kyrkokör
Tisdagar kl 18.30-20.30 i Hjärtums församlingshem.
Ansvarig: Ingrid Trulsson

Mässa med stillhet och lovsång
Enkel nattvardsgudstjänst med lovsång meditation och personlig förbön.
Tisdagar kl 18 i Hjärtums kyrka, 29/1, 26/2 och 23/4.
Ansvariga: Marcus Stille och Merja Elina Andersson.

Vuxen-barn
Måndagar kl 11-13 i Hjärtums församlingshem.
Ansvarig: Antonie Hoffmann

Gudstjänstsamtal
Fika och samtal om gudstjänsten, dess moment, rötter och gestaltning.
Vissa torsdagar kl 18 i Hjärtums församlingshem.
Ansvariga: Carl-Sixten Block och Marcus Stille.

Gudstjänstgrupper
Vi samtalar om kommande söndags texter och fördelar uppgifter i gudstjänsten.
Hjärtums församlingshem. Varierande tider, kontakta ansvarig för information.
Carl-Sixten Block och Marcus Stille.

Kvinnofrukost
En lördag per termin, kl 10-12, växelvis i Hjärtum och Västerlanda församlingshem.
Ansvarig: Barbro Salomonsson

Gudstjänst
Varje söndag kl 10, gudstjänst eller högmässa i Hjärtums kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan och hembygdsmuséet, servering, hantverksutställning och försäljning.