Det händer i Hjärtum

Vuxen-barn 0-6 år
Måndagar kl 9-11 i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Messy church - för hela familjen
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat, Ingen anmälan, gratis.
En måndag i månaden kl 17-19, Hjärtums församlingshem.

Tisdagscafé - inställt tills vidare
Tisdagar kl 11-13 i Hjärtums församlingshem. Dagens ord kl 12.
Ansvarig: Barbro Salomonsson.

Kyrkis 4-6 år
Tisdagar kl 14-16 i Hjärtums församlingshem. Terminsvis.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Hjärtum-Västerlanda kyrkokör  - inställt tills vidare
Tisdagar kl 18.30-20.30 i Hjärtums församlingshem.

Mässa med stillhet och lovsång
Enkel nattvardsgudstjänst med lovsång meditation och personlig förbön.
Tre tisdagar kl 18 i Hjärtums kyrka, 1/9, 29/9 och 27/10 2020.
Ansvariga: Christian Fehn och Merja Elina Andersson.

Gudstjänstgrupper
Vi samtalar om kommande söndags texter och fördelar uppgifter i gudstjänsten.
Hjärtums församlingshem. Varierande tider, kontakta ansvarig för information.
Ansvarig: Christian Fehn.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Gudstjänst
Varje söndag kl 10, gudstjänst eller högmässa i Hjärtums kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan och hembygdsmuséet, servering, hantverksutställning och försäljning.