Foto: Carl-Henrik Karlsson

Åsbräcka kyrkogård

Åsbräcka har två kyrkogårdar - en omkring kyrkan och en strax intill.

Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1714. Denna har dock haft flera föregångare och möjligen har det stått en kyrka på den nuvarande platsen sedan 1200-talet. Kanske har det varit en begravningsplats sedan denna tid.
2013 konserverades några av gravvårdarna på Åsbräcka gamla kyrkogård.
Åsbräcka
kyrkogård
Åsbräcka kyrkogård