Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Åsbräcka kyrkogård

Åsbräcka har två kyrkogårdar - en omkring kyrkan och en strax intill.

Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1714. Denna har dock haft flera föregångare och möjligen har det stått en kyrka på den nuvarande platsen sedan 1200-talet. Kanske har det varit en begravningsplats sedan denna tid.
Rapport (pdf-fil) om konservering av gravvårdar på Åsbräcka gamla kyrkogård.