Åsbräcka

I den vackra 1700-talskyrkan firar vi gudstjänst vid speciella tillfällen.

GUDSTJÄNSTER 2024

Valborgsmässoafton 30 april kl 19. Valborgsandakt, Johannes Kannas

Välkomna!

PILGRIMSVANDRING

Åsbräcka är geografiskt ett distrikt norr om Lilla Edet och är sedan 2002 en del av Fuxerna-Åsbräcka församling. Bygden hade då omkring 200 invånare. Gudstjänst brukar firas vid jul, nyår, valborg och sommar.

Kyrkan

Den nuvarande stenkyrkan i Åsbräcka är uppförd 1714 och togs i bruk midsommardagen 1715. Denna har dock haft flera föregångare, bl.a. en som förstördes under Hannibalsfejden 1644-45. Möjligen har det stått en kyrka på den nuvarande platsen sedan 1200-talet.

Kyrkan har genomgått flera restaureringar. 1915 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Då tillkom trätornet, varvid träet togs från en på 1800-talet uppförd klockstapel, och sakristian på sydsidan.

Kyrkans innertak är prytt med målningar (från 1761) av Carl Gustaf Sandberg från Vänersborg.

På läktarbröstet finns målningar samt skulpturer av de fyra evangelisterna.

Predikstolen, från 1720, är förfärdigad av bildhuggaren Jean Manskiester. På denna predikstol står ett timglas, som skänktes till kyrkan 1670.

Altartavlan är ett träsnideriarbete utfört av Michael Schmidt 1728. Det nedre fältet föreställer Adam och Eva vid kunskapens träd. Det mellersta fältet avbildar Kristus på korset. Och på det översta syns Kristus med segerfanan i de svenska färgerna, omgiven av keruber som stöter i långa basuner och trampar ormen under sina fötter.

Nummertavlan från 1738 är krönt med en Kristusbild, i likhet med predikstolshimlen.

Dopfunten från 1719 är skuren i trä och har ett dopbäcken, skänkt 1671.

På kyrkans väggar hänger bland annat två oljemålningar, båda från 1700-talet.

 

Informationen är hämtad bland annat från Våra kyrkor, Klarkullens förlag 1990.

Se även Åsbräcka kyrkogård.

Fler bilder på Åsbräcka kyrka hittar du på kyrkokartan.se där du även kan lägga in egna bilder och säga vad du tycker om kyrkan.

Åsbräcka kyrka med vägen bakom.
Foto: Carl-Henrik Karlsson
Foto: Roger Sjöblom